x

Murerfaget i bevægelse – opbygning af en innovationskultur i murerbranchen

Pressemeddelelse

18. januar 2006

Murerfaget får et nyt innovationsnetværk, der skal gøre faget bedre i stand til at udvikle produkter og arbejdsprocesser. Bag initiativet står fem byggefaglige aktører. Projektet er tænkt som et demonstrationsprojekt, der skal inspirere bredt indenfor murerfaget, og som skal danne model for andre fagområder indenfor byggeriet. Fonden Realdania støtter oprettelsen af innovationsnetværket med 1,2 mio. kr.

Innovationsnetværket skal støtte virksomhedernes innovation ’nedefra’. Det handler om at hjælpe de medarbejdere og virksomheder, der har evne og lyst til at være dynamo for branchens udvikling og læring. Ideen til projektet er opstået i et samarbejde mellem en bred samling af byggebranchens interessenter: Dansk Byggeri, 3F (Fagligt Fælles Forbund), Murerfagets Oplysningsråd (MURO), Murerfagets Fællesudvalg og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Målet er at vise, hvordan man kan opbygge en innovationskultur for små murervirksomheder og for murerfaget generelt.

Projektet har tre fokusområder: 

 1. Etablering og drift af lokale innovationsnetværk for faghåndværkere
 2. Udvikling og afprøvning af praktiske metoder til innovation i håndværkerfirmaer 
 3. Tilpasning og anvendelse af værktøjer til understøtning af ’græsrodsinnovation’

Deltagerne i innovationsnetværket vil få opbygget deres kompetencer til at indgå i andre innovative netværk og konsortier gennem konkrete udviklingsprojekter. Produkterne, som kommer ud af disse projekter, vil blive beskrevet og afprøvet produktionsmæssigt – og de bliver illustreret, så de kan bruges som undervisningseksempler for andre, der ønsker at arbejde med udviklingsarbejde i murerbranchen eller i andre af byggeriets brancher.

Projektleder Lennie Clausen, Realdania, siger om initiativet: ”Der er et generelt behov for at styrke innovationskompetencerne i byggeriets virksomheder. Dette initiativ har som en af sine primære kvaliteter, at det giver mulighed for, at innovationstanken kommer helt ind under huden på den enkelte medarbejder og virksomhed. Vi synes også, det er vigtigt at vise, at innovation ikke kun er noget for store, højteknologiske virksomheder.”

Demonstrationsprojektet er i første omgang sat til at vare i 1½ år. Det ledes af en styregruppe med repræsentanter fra de fem organisationer, der har taget initiativet.

Yderligere oplysninger
Projektleder Lennie Clausen, Realdania, 7011 6666

Fakta

De konkrete udviklingsprojekter (cases), som innovationsnetværkene skal arbejde med, vil have udgangspunkt i følgende tre produktområder/ bygningsdele:

 1. Indervægge 
 2. Badeværelser 
 3. Helvægskonstruktioner

Erhvervsuddannelsescentrene EUCNord og EUCSjælland er omdrejningspunkt for udviklingsprojekter og innovationsnetværk.

Formidling:
Resultaterne fra de gennemførte cases vil blive formidlet gennem murerfagets forskellige organisationer samt på konferencer og seminarer.

Dernæst kommer udvikling af nye uddannelser og uddannelsestilbud – finansieret af bl.a. Undervisningsministeriet og byggeriets uddannelsesfonde.

Organisation:
Projektgruppen bag initiativet

 1. Dansk Byggeri 
 2. 3F – Fagligt Fælles Forbund 
 3. Murerfagets Oplysningsråd (MURO) 
 4. Murerfagets fællesudvalg 
 5. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)