x

Borgernes bud på kommunens profil

Pressemeddelelse 31. oktober 2006

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Aabenraa Kommune: Borgerne i Ny Aabenraa skal komme med deres bud på fælles identitet.

Som noget helt nyt får indbyggerne i Ny Aabenraa Kommune mulighed for at komme med deres bud på, hvad de har til fælles. Udviklingsprojektet er banebrydende for kommuner, og Realdania støtter projektet med op til 1. mio. kr.

- "Vi ved, hvad vi geografisk dækker, og hvor stor Ny Aabenraa kommune er. Men nu vil vi gerne have borgernes bud på, hvad der binder os sammen. Hvad er vores fælles identitet i Ny Aabenraa?", spørger borgmester Tove Larsen.

Der kobles internationale og nationale eksperter på udviklingsprojektet. Ligesom alle borgerne får mulighed for at aflevere deres egne tanker og ideer. Der bliver tale om en profileringsstrategi, som tager højde for både erhvervsudvikling og bosætningen i kommunen. Rambøll Management står for at udarbejde profileringsstrategien.

- "I første omgang kortlægger vi vores profil og får bud på en fælles identitet. Vi skal finde frem til en fællesskabsfølelse, ny identitet og stolthed over den nye kommune. Samtidig skal det profilere kommunen og give øgede muligheder for vækst i hele området, forklarer Tove Larsen om det usædvanlige projekt."

Efter den nye planlov skal kommunerne i 2007 lave en såkaldt strategiplan og i 2009 en ny kommuneplan. Resultatet af udviklingsprojektet vil indgå i dette kommuneplanarbejde.

Direktør Hans Peter Svendler fra Realdania siger:
- "Initiativet i Ny Aabenraa ligger i god forlængelse af Realdanias igangværende arbejde i Plan 09, hvor en række kommuner skal tænke nyt i relation til kommuneplanstrategiarbejdet. Ny Aabenraa bliver et eksempel på, hvordan sammenlagte kommuner kan finde en samlet identitet og en fælles ambition for den fremtidige udvikling."

Yderligere oplysninger
Borgmester Tove Larsen, Ny Aabenraa Kommune, tlf. 73 63 31 64
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66