x

Energineutrale boliger af høj arkitektonisk kvalitet skal opføres i Danmark

Pressemeddelelse 21. november 2007

Sekretariatet fro Bolig+ har udsendt følgende pressemeddelelse: BOLIG+ sætter nu gang i realiseringen af fremtidens energineutrale etageboliger. Et tilsagn om støtte på 4 mio. kr. fra Realdania giver nu, sammen med den allerede tildelte støtte fra Elsparefonden, grønt lys for udbud af en international projektkonkurrence om et projekt til opførelse af fremtidens energineutrale etageboliger.

Projektkonkurrence
Den internationale projektkonkurrence om etageboliger sættes i gang i samarbejde med Aalborg kommune og en fremtidsorienteret bygherre, som ønsker at opføre BOLIG+ byggeri. Stadsarkitekt Knud Tranholm udtaler at "Aalborg Kommune vil udbyde en velplaceret grund til opførelse af det første BOLIG+ projekt i Danmark" på et areal på Limfjordens nordside, som er disponeret til eksperimenterende arkitektur."

BOLIG+ vil i efterfølgende faser indbefatte tæt-lavt boligbyggeri og enfamiliehuse. BOLIG+ samarbejdet er i dialog med flere kommuner og bygherrer, som ønsker at være med til at realisere fremtidens ressourceoptimerede boligbyggeri.

Den første BOLIG+ konkurrence udskrives primo 2008, og udvikles bl.a. i samarbejde med Byggeriets Innovation. Tværfaglige projektteam vælges på baggrund af en prækvalifikation, hvor deltagernes kompetencer og evner til at realisere BOLIG+ projektets helhedsorienterede arbejdsmetode vurderes. Bygherre og kommune deltager i konkurrencens dommerpanel, som i øvrigt består af eksperter med viden om BOLIG+ dogmerne, herunder Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut, arkitekter udpeget af Akademisk Arkitektforening og ingeniører, udpeget af Ingeniørforeningen.

"Med det brede og tværfaglige samarbejde bag BOLIG+ projektet er der skabt gode muligheder for at BOLIG+ projektet kan blive et vigtigt demonstrationsprojekt og omdrejningspunkt for de kommende års danske debat om udvikling af byggeri med minimal energibelastning", siger Lennie Clausen, projektleder i Realdania, og tilføjer: "At projektet er bredt funderet hos byggeriets parter og vidensinstitutioner, hvilket vil medvirke til at forankre projektets resultater i praksis."

BOLIG+ konceptet
BOLIG+ konceptet blev undfanget på Energy Camp 2005, og er med støtte fra Elsparefonden og Det Økologiske Råd videreudviklet i samarbejde mellem Ingeniørforeningen i Danmark, Akademisk Arkitektforening, Elsparefonden, Det Økologiske Råd, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut. BOLIG+ samarbejdet ønsker med konceptet at demonstrere muligheder for at minimere ressourceforbruget ved hjælp af intelligent og kreativt samarbejde mellem byggeriets parter og med optimal brug af den bedst mulige teknologi.

BOLIG+ boligerne skal være:
- Energineutrale på årsbasis, inklusiv el til belysning og elforbrugende apparater og udstyr (vaskemaskine, TV, PC osv.)
- Intelligente og betjeningsvenlige
- Fleksible i brug og over tid
- Byggerier med et godt og sundt indeklima
- Af høj arkitektonisk kvalitet, tilpasset den lokale kontekst

Centralt i BOLIG+ konceptet er, at energiforbruget i boligen er meget lavt og at energien til boligen primært skal komme fra vedvarende energikilder.
BOLIG+ perspektiverer arbejdet med kommende revisioner af de danske energirammer i Bygningsreglementet. Desuden ser BOLIG+ samarbejdet frem til at kunne præsentere BOLIG+ projekter i forbindelse med Klimatopmødet i 2009.

BOLIG+ konceptet præsenteres og diskuteres ved en konference i Fællessalen på Christiansborg den 27. november

For yderligere oplysninger kontakt

Yderligere oplysninger
BOLIG+ samarbejdet
Formand Kurt Emil Eriksen IDA-BYG tlf. 4516 7887

BOLIG+ sekretariatet
arkitekt m.a.a Vibeke Grupe Larsen tlf. 2628 0289
arkitekt m.a.a. Rie Øhlenschlæger tlf. 2946 0943

Økonomisk støtte
Projektleder Lennie Clausen, Realdania, tlf. 3288 5217
Projektleder Poul Erik Pedersen, Elsparefonden, tlf. 4118 8430