x

Bolighåndbog for unge med særlige behov er nu på gaden

Pressemeddelelse 22. august 2007

Landsforeningen Ligeværd og B-U-S (Bo- og Udviklingsselskabet for Borgere med særlige behov) har nu afsluttet arbejdet med at udarbejde en håndbog om boliger/bomuligheder og bo-mønstre for unge med særlige behov. Arbejdet er gennemført med støtte fra Realdania.

Håndbogen er tænkt som en vejledning og hjælp for unge med særlige behov - ligesom forældre, sagsbehandlere og andre, der har brug for konkrete bomuligheder vil kunne skaffe sig nødvendig viden og adgang til mulige adresser.

Der er gennem arbejdet knyttet kontakt til en hel del organisationer, der rummer målgruppen, ligesom der er indgået aftale med boligorganisationer om at gøre brug af deres informationsmateriale med relevante bomuligheder.

Erfaringerne har vist, at det er meget svært for målgruppen at finde egnede bomuligheder rundt i landet, og det er vort håb, at denne håndbog vil være en hjælp i første fase, når ønsket om at finde en bolig opstår. Ligeledes er det et håb, at bogens kommentarer - om det at bo - kan være en hjælp, når boligformen vælges.

Det at bo rigtigt er af vital betydning for alle mennesker. Boligen er ofte den helt grundlæggende ramme for tryghed, tilhørsforhold og identitet. For mennesker med særlige behov, som ofte har svært ved selv at skabe de sociale netværk, er risikoen for ensomhed og isolation derfor ekstra stor, hvis boligen og dens omgivelser ikke er optimale.

Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, siger: "Bolig og velfærd hænger sammen, og det gælder ikke mindst for unge, som på forskellig vis har det sværere end de fleste i deres alder. Vi håber, at bolighåndbogen vil hjælpe de unge og deres familier med at få overblik over hvilken boform, der vil passe i netop deres situation." 

Af håndbogen fremgår også et bredt udsnit af skoler og uddannelsessteder, som kan være muligheder, hvor målgruppen også kan få sine praktiske ønsker tilgodeset.

Foruden bokataloget, der kan rekvireres ved B-U-S kontoret i Århus, er der også udarbejdet en CD-rom, der kan rekvireres samme sted. 

Yderligere oplysninger
Pia Kaiser - B-U-S, tlf. 86 20 85 71
Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, tlf. 70 11 66 66