x

Byens rum som udviklingsstrategi

Pressemeddelelse 31. oktober 2007

Med en bevilling på 3,5 mio. kr. fra Realdania søsættes nu ”Byens rum som udviklingsstrategi” – et forskningsprojekt, som skal kvalificere det praktiske og teoretiske arbejde inden for udviklingen af danske byrum. Projektet, der løber frem til foråret 2009, ledes af Helle Juul. Ph.d., arkitekt MAA, med John Pløger, lektor på Roskilde Universitetscenter, som akademisk partner. 

Opblomstringen af oplevelsesøkonomien og vidensamfundet har givet nye præmisser for byudvikling. Idéer om kreativitet, mangfoldighed og ”det sprudlende liv” har rundt om i landet sat dagsordenen i forsøget på at tiltrække indbyggere, arbejdskraft og opmærksomhed. Denne kulturelle og oplevelsesmæssige strategi øger dog risikoen for, at den enkelte bys særpræg går tabt. Ensretningen af de kommunale udviklingsstrategier på tværs af landet kan simpelthen gøre det vanskeligt at skelne den ene by fra den anden.

Formålet med ”Byens rum som udviklingsstrategi” er at udvikle nye praksisser for, hvordan byrum kan fungere som katalysator for udviklingen af den ”gode by” i social, kulturel og arkitektonisk henseende. Projektet er både teoretisk og praktisk funderet og henvender sig til kommunale forvaltninger, forskere og studerende, der arbejder med strategisk byforskning og -udvikling.

”Byens rum som udviklingsstrategi” sætter fokus på udvikling af nye byrumstyper og på bylivet, som det udspiller sig i nye urbane kontekster. Med et tværfagligt udgangspunkt er det hensigten at udarbejde empiriske og teoretiske analyser af kvaliteterne i byens fællesskaber og rum. Det overordnede mål er at udvikle ny faglig viden, der kan bruges i dansk planlægning og undervisning indenfor byrumsfeltet.

Projektet er organiseret ud fra følgende parametre:

  • Tværfaglighed – projektet får en betydelig tværfaglig vinkel. Teamet er sammensat af arkitekter, byrumsforskere, byplanlæggere, en etnolog og en kandidat i Moderne Kultur. Tværfagligheden sikrer projektet et bredt fagligt fundament, hvor de respektive fagområder inspirerer hinanden til at gå nye veje i byrumsarbejdet.
  • International forankring – målet er at etablere en international platform for viden- og erfaringsudveksling. European Cultural Parliament og Nordic City Network er to af de internationale netværk som ”Byens rum som udviklingsstrategi” er involveret i.
  • Tænketank – en internationalt sammensat tænketank bliver en væsentlig del af projektet. Tænketankens medlemmer tæller blandt andet Mats Olsson, nuværende arkitektrådgiver og tidligere Stadsbyggnads direktør for Malmø Kommune, Kristin Feireiss, grundlægger af Aedes Land – Forum für Landschaft und urbane Raum i Berlin og Peter Hanke, der er uddannet musikleder fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og er kunstnerisk leder af Center for Kunst og Lederskab på Copenhagen Business School. 
  • Hjemmeside – Samtidig lanceres en projekthjemmeside, www.byensrum.dk, der løbende informerer om de aktiviteter og resultater, som projektet resulterer i.
  • Formidling – formidling og ekstern kommunikation er en integreret del af projektet. Seminarer, artikler, pressemeddelelser informerer om og sætter projektets resultater til debat. 1. seminar finder allerede sted i januar 2008 under overskriften ”Det fremmede i det kendte”. Der bliver udgivet to antologier, der med projektets optik favner den tværfaglige indgangsvinkel for at stimulere og udvikle den faglige debat samt for at skabe opmærksomhed på området. 
  • Erhvervs-Ph.d – per 1. august 2007 indgår cand.mag. i Moderne kultur & kulturformidling, Kristine Samson, som Erhvervs-Ph.d-stipendiat i projektet. Hendes forskningsområde er det performative byrum, og hendes forskning bidrager til diskussionerne i ”Byens rum som udviklingsstrategi”.

”Projektet er tænkt til at fokusere meget præcist på byens rum som udviklingsstrategi”, udtaler Helle Juul, og fortsætter: ”Udviklingsarbejdet vil blandt andet finde sted i en tværfagligt sammensat tænketank, der får hjemsted her på tegnestuen JUUL | FROST Arkitekter. Jeg er overbevist om, at den tværfaglige indfaldsvinkel er det bedste middel til at udvikle det skæve og det innovative. For os er målet ganske klart: Det handler om at udvikle nye redskaber, der kan anvendes til at udvikle byrumsstrategier, der skaber attraktive byer – uanset størrelse og beliggenhed.”

Lennie Clausen, projektleder i Realdania udtaler. ”Vi har valgt at støtte projektet, fordi det vil bidrage til større viden om byens rum som løftestang for byernes generelle udvikling i et socialt, kulturelt og arkitektonisk perspektiv”.

 

Yderligere oplysninger
Helle Juul, ph.d./Arkitekt MAA
32 95 95 78 / ark@juulfrost.dk
Lennie Clausen, ph.d./projektleder, Realdania
32 88 52 17 / lc@realdania.dk