x

Løsningsmodel for Christiania

Pressemeddelelse 8. januar 2007

Pressemeddelelse udsendt af Slots- og Ejendomsstyrelsen i samarbejde med Christianias forhandlere, KAB og Realdania: Den løsningsmodel som Slots- og Ejendomsstyrelsen og Christianias forhandlere er nået frem til skal nu godkendes af Christianias beboere inden 8. februar og senere af Folketingets Finansudvalg. Løsningen er hjulpet på vej af Realdania, der er indstillet på at købe byggegrunde på Christiania med henblik på opførelse af eksperimenterende boligbyggeri.

Slots- og Ejendomsstyrelsens direktør Carsten Jarlov udtaler: ”Efter to års drøftelser og en stor indsats fra de involverede parter er det glædeligt, at vi nu er nået til enighed med Christianias forhandlere om udmøntningen af christianialoven. Løsningen sikrer bl.a.  åben og gennemskuelig boligudlejning, nyt boligbyggeri, istandsættelse af bygninger og volden samt mulighed for videreførelse af kulturelle og sociale tilbud. Jeg er glad for, at Realdania vil være med til at skabe rammerne for det fremtidige Christiania med sit bidrag til spændende og eksperimenterende boligbyggeri”.

Adm. direktør Flemming Borreskov udtaler: ”Jeg håber, at Realdania kan være med til at udvikle og styrke Christiania som et enestående boliglaboratorium, der kan inspirere både herhjemme og i udlandet. I fremtidens samfund skal der være plads til det krøllede, foranderlige og mangfoldige på lovlig grund. Realdania vil derfor arbejde for, at netop disse principper bliver bærende for boligudviklingen på Christiania fremover”.

Christianias advokat Knud Foldschack udtaler: ”Det forslag, som Christiania nu skal godkende, indeholder nogle visionære rammer både planmæssigt og økonomisk, som vil kunne sikre og videreudvikle det værdigrundlag på Christiania, som er så betydningsfuldt, og som efter min bedste opfattelse er noget vi alle gerne vil beskytte. Et fremtidigt Christiania kan efter rådgivernes opfattelse nu videreudvikles som et beskyttet boligeksperiment i ordets bredeste forstand med Christianiafonden, Christianias Boligorganisation og Realdanias boligfond i samspil  med staten. Det kan blive rigtigt visionært”.

Næste skridt
Aftalens gennemførelse forudsætter, at Københavns Kommune vedtager en lokalplan, der muliggør en realisering af aftalen samt godkender den almene boligorganisation. Der vil blive søgt indgået en aftale med Københavns Kommune herom inden 1. april 2007. Det er videre en forudsætning, at den retssag, som Christiania den 15. december 2006 anlagde mod staten, hæves senest 1. april 2007. Staten vil dog acceptere sagsanlæg for så vidt angår retten til at bibeholde eksisterende selvbyggerhuse på dele af volden.

For yderligere information kontakt venligst:

Slots- og Ejendomsstyrelsen
Direktør Carsten Jarlov, tlf. 33 92 64 22, mobil 40 40 12 22, e-mail cj@ses.dk
Fuldmægtig, kommunikationsmedarbejder Jacob Holst Andersen, tlf. 33 95 17 30, mobil 41 28 95 11, e-mail jho@ses.dk

Christianias advokat
Advokat Knud Foldschack, tlf. 33 44 55 66, e-mail foldschack@ecolaw.dk

Realdania
Adm. direktør Flemming Borreskov, tlf. 70 11 66 66
Kommunikationschef Birgitte Boesen, mobil 29 69 52 20

KAB
Adm. direktør Jesper Nygård, tlf. 33 63 11 11, mobil 21 24 00 10, e-mail: jny@kab-bolig.dk