x

Konkretiseringer af Christiania-aftalen

Pressemeddelelse 13. april 2007

I forlængelse af Christianias svar til finansministeren den 31. marts 2007 og finansministerens tilkendegivelser i går har advokat Knud Foldschack, adm. direktør Jesper Nygård og adm. direktør Flemming Borreskov i dag drøftet den opståede situation. Vi har fundet nogle tilføjelser, som i ”overtiden” kan være med til at få bolden i mål. Vi vil i næste uge fremlægge disse for staten og Christiania. Christiania skal kende sin besøgelsestid og tage imod finansministerens tilbud om dialog.

Det er en god aftale, der ligger på bordet
Vi har noteret os, at Christiania har besluttet sig for at gå ind for den grundlæggende ejer- og organisationsstruktur med at oprette en Christiania-fond, en Christianias Boligorganisation og en Boliglaboratoriefond. Christiania har udtrykt betænkelighed ved at opgive retssagerne og ved forholdene ved Røde Sols Plads.

Vi har endvidere noteret os, at finansministeren ikke ønsker flere forhandlinger, men gerne fortsat dialog. Det åbner for konkretiseringer, som især kan bidrage til at skabe tillid på Christiania.

Vi har endeligt noteret os, at Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard mener, at der skal være plads til et Christiania i fremtidens København, og at den forhandlede aftale er en god aftale – også for Christiania.

På den baggrund har vi i dag drøftet nogle konkretiseringer af aftalen, som vi tror, kan være med til at bringe en løsning i hus.

Christianias advokat Knud Foldschack udtaler: ”At retssikkerhedsmæssige grunde foreslår jeg, at der etableres en deponeringsordning af de igangværende retssager, så disse først hæves ved Østre Landsret, når ”varen” er leveret i form af en stiftet og godkendt boligorganisation, en stiftet og godkendt Christianiafond og en stiftet og godkendt Fonden Boliglaboratoriet.”

Adm. direktør Jesper Nygård udtaler: ”Hvis den enestående mulighed for at bevare og udvikle Fristaden skal lykkes, er det vigtigt, at parterne har tillid til hinanden. De foreslåede konkretiseringer skal ses i dette lys og kan være det, der får sagen til at falde på plads til fordel for både staten og Christiania.”

Adm. direktør Flemming Borreskov siger: ”Hvis Christiania siger ja, foreligger der en enestående mulighed for at udvikle og styrke Christiania. Det synes jeg, er en god løsning. Bliver det et nej, betyder det på sigt en afvikling af Christiania.”

Næste skridt
Tiden er knap. Derfor vil vi hurtigt drøfte vores forslag med Christiania og finansministeren.

Det er nu Christiania skal kende sin besøgelsestid. Inden en kort frist må Christiania forholde sig til de yderligere ideer, som vi vil fremlægge for dem i den kommende uge.