x

Tillykke til Christiania og staten

Pressemeddelelse 24. august 2007

Christiania og Slots- og Ejendomsstyrelsen er nu nået frem til en fælles forståelse af Christiania-aftalen gennem en række konkretiseringer. Christiania og Slots- og Ejendomsstyrelsen samt en gruppe bestående af advokat Knud Foldschack, adm. direktør Jesper Nygård fra KAB og Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov, har i det seneste halve år været i tæt dialog, og nu er aftalen på plads.

Fire hovedpunkter
De konkretiseringer, der nu er enighed om, drejer sig om fire hovedpunkter:  

  • Håndteringen af Christianias retssag mod staten  Midlertidig status quo på volden 
  • Aftale mellem staten og Realdania om Røde Sols Plads 
  • Fælles forståelse om en plan for implementeringsarbejdet

Håndteringen af Christianias retssag mod staten
Parterne er enige om, at den bebudede retssag først realitetsbehandles, når Christiania har haft lejlighed til at tage stilling til den samlede løsning. Christiania tager endelig stilling til hævelsen af retssagen senest den 1. juli 2008. Retssagen hæves, såfremt det forestående implementeringsforløb bliver tilfredsstillende, og de aftalte rammer vedr. lokalplan og stiftelsesdokumenter vedr. Christianiafonden, Fonden Christianias Boliglaboratorium og Christianias Boligorganisation er opfyldt.

Midlertidig status quo på volden
Dette indebærer, at staten ikke vil gennemtvinge afgørelser om nedrivning af huse og ikke vil iværksætte "udviklingsplanen", samt at beboerne på Christiania afstår fra at iværksætte ændringstiltag på Volden og bygninger på Volden.

Aftale mellem staten og Realdania om Røde Sols Plads
Realdania og Slots- og Ejendomsstyrelsen er enige om vilkårene for et salg af Røde Sols Plads til Realdania i regi af Fonden Christianias Boliglaboratorium. Det er hensigten at opføre nybyggeri bestående af erhvervs- og boligarealer, der respekterer Christianias karakter som et blandet byområde. Det er endvidere hensigten, at boligerne bygges og udlejes som lejeboliger på samme måde som de øvrige boliger på Christiania. Nybyggeriet skal så vidt muligt være eksperimenterende og indgå i samspil med Christianias arkitektur.

Fælles forståelse om en plan for implementeringsarbejdet
Processen tilrettelægges med henblik på gensidigt at demonstrere og praktisere tillidsskabende aktiviteter. Tanken er, at der nedsættes et kontaktråd og en implementeringsgruppe. Beslutninger i kontaktrådet og implementeringsgruppen forudsætter, at Christianias repræsentanter og Slots- og Ejendomsstyrelsen er enige i beslutningerne. Christiania tilrettelægger desuden et forløb med en række arbejdsgrupper.

Som et led i implementeringen skal der bl.a. vedtages en lokalplan for området, samt udarbejdes vedtægter og andre stiftelsesdokumenter for Christianiafonden, Fonden Christianias Boliglaboratorium og Christianias Boligorganisation.

Udtalelser
Advokat Knud Foldschack siger: ”Det er godt for retssikkerheden og dermed for Christianias tro på de gode intentioner i projektet. Nu er det op til Christiania stille og roligt at pakke pakken ud”.

”Jeg er kisteglad over, at det er lykkedes. Vi har fortsat et Christiania, og det er en enestående mulighed for fortsat at udvikle Christiania. Vi skal nu i fællesskab skabe og udvikle to fonde og et boligselskab, som kan rumme alt det spændende på Christiania”, siger adm. direktør Jesper Nygård, KAB.

”Der er grund til at sige tillykke til Christiania og til staten”, siger adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania. ”Der er nu skabt en mulighed for at udvikle og styrke Christiania. Foran ligger dog et kompliceret arbejde frem til 1. juli 2008. Allerede i løbet af vinteren skal man derfor være nået et godt stykke med lokalplanarbejdet m.v. Jeg håber, at der hermed også i fremtidens samfund bliver plads til det krøllede, foranderlige og mangfoldige – og nu på lovlig grund.”

Yderligere oplysninger
Advokat Knud Foldschack, tlf. 33 44 55 66, e-mail foldschack@ecolaw.dk

Adm. direktør Jesper Nygård, tlf. 33 63 11 11, mobil 21 24 00 10,
e-mail: jny@kab-bolig.dk

Adm. direktør Flemming Borreskov, tlf. 70 11 66 66
Kommunikationschef Birgitte Boesen, mobil 29 69 52 20