x

På vej mod bæredygtige byer i fremtiden

Pressemeddelelse 24. september 2007

En væsentlig del af løsningen på verdens klimaproblemer skal findes i byerne. Det er det bekvemme svar på den ubekvemme sandhed. Men samtidig er byerne skyld i næsten 80 procent af den globale CO2-udledning. Derfor skal en lang række markante krav opfyldes, før byerne kan levere løsningen.

Dette er hovedbudskabet fra 50 af verdens førende tænkere og eksperter inden for byudvikling. De har tilsammen identificeret en række bud på, hvad der skal til for at udvikle fremtidens bæredygtige byer. Konklusionerne er sammenfattet i publikationen Copenhagen Agenda for Sustainable Living, som Huset Mandag Morgen har udarbejdet for Realdania.
 
Miljøminister Connie Hedegaard støtter initiativet og udtaler: "Vi ved, at en meget stor del af miljøudfordringerne ligger i byerne, det gælder både CO2-udslip, forurening og sundhedsproblemer. Derfor er der i stigende grad brug for, at vi tænker fremtidens bypolitik mere sammenhængende, på tværs af sektorer. Tag bare Kina som eksempel: Udfordringerne er massive, og her skal vi fra dansk side spille ind med alle de gode erfaringer og teknologier, vi råder over. Jo før, jo bedre. For i takt med, at verdens byer vokser - ja, så vokser udfordringerne også. Mit håb er, at så mange danske kommuner som muligt når at få konkrete planer i gang før klimatopmødet i 2009".

Forslagene peger tilsammen på, hvordan byerne er nødt til radikalt at revurdere deres rolle fra at belaste deres omgivelser negativt til at bidrage positivt til dem. Dette skift stiller store krav til måden, vi i dag tænker, planlægger, bygger og bruger vores byer på til fordel for en tilgang, der giver byernes indbyggere bedre adgang til en bæredygtig livsstil. En afgørende forudsætning for, at alt dette kan gennemføres, er udviklingen af en ny type lederskab i form af visionære og stærke beslutningstagere, der sætter sig i spidsen for at gennemføre denne ambitiøse og komplekse opgave.

”For første gang i verdenshistorien er bybefolkningen større end landbefolkningen, og mange af verdens store byer er præget af vokseværk. Vi har med disse principper fået en første råskitse til, hvordan man kan håndtere de udfordringer, byerne står overfor. Men den helt store udfordring ligger i at sikre byernes sociale og økonomiske bæredygtighed. IFHP-kongressen 2007, der i disse dage holdes i København, giver os nogle konkrete internationale erfaringer med at udvikle sunde, miljørigtige og socialt afbalancerede byer, som vi kan bruge i det videre arbejde”, siger adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania.

”Det er ikke et tilfælde, at projektet er udviklet i København, for København burde og skal være eksempel på, hvordan en moderne storby takler nogle af samfundets allerstørste udfordringer, herunder klimaforandringerne. Der er brug for rollemodeller, og det bør være vores vision at gøre København til én af verdens førende bæredygtige byer. Det vil være i fin overensstemmelse med de værdier, det danske samfund bygger på, og de ambitioner København i forvejen har”, udtaler chefredaktør og adm. direktør for Huset Mandag Morgen, Erik Rasmussen, der som én af initiativtagerne vil arbejde for at styrke og udbrede initiativet frem mod Klimatopmødet i 2009.  

Copenhagen Agenda for Sustainable Cities offentliggøres den 25. september i forbindelse med det afsluttende indlæg på IFHP World Congress, der finder sted kl. 11.30 i Øksnehallen i København. Vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen, Niels Østergaard, som er formand for IFHP’s videnskabelige komité, præsenterer principperne og indbyder til en fælles diskussion med kongressens mere end 600 deltagere.

Pressen er velkommen til at deltage. Tilmelding kan ske til IFHP’s pressekoordinator Heidi Meier Pedersen tlf.  26 80 35 03.  

Yderligere information
For mere information om Realdanias deltagelse i projektet, kontakt projektleder Karen Skou på tlf. 32 88 52 15 eller 29 69 52 15.
For mere information om Copenhagen Agenda for Sustainable Cities, kontakt projektleder Ida Strand, Huset Mandag Morgen, på tlf. 33 93 93 23 eller 26 28 09 53.
For mere information om Miljøministeriets deltagelse i projektet, kontakt vicedirektør Niels Østergård på tlf. 40 45 58 73.