x

Nyt forskningsprojekt om kulturprojekter og moderne byrum

Pressemeddelelse 21. november 2007

Kan nye kulturprojekter, videnscentre og oplevelsesmiljøer koblet med performative byrum være drivkraft i en social og kulturel bæredygtig byomdannelse? Hvordan kan forskellige kulturprojekter ses i en udviklingsstrategisk sammenhæng? Dette er på dagsordenen i et nyt forskningsprojekt ved Institut for arkitektur og design, Aalborg Universitet. Projektet, der er blevet døbt ”Experience city – hybride kulturprojekter og performative byrum” , støttes af Realdania med 3 mio. kr.

Udgangspunktet for forskningsprojektet ”Experience city – hybride kulturprojekter og performative byrum” er tesen om, at denne nye type projekter er væsentlige drivkræfter i byomdannelsen og derfor vigtige at undersøge. Forskningsprojektet undersøger, hvordan man kan skabe en rig bykultur og et offentligt byliv, der henvender sig til forskellige befolkningsgrupper. Forskningsprojektet går bag om de nye typer af kulturprojekter og performative byrum, der har som ambition at koble oplevelse og læring, leg og performance samt kunst og underholdning.

Projektleder ved Realdania, Karen Skou, siger: ”Realdania har støttet flere kulturinstitutioner og oplevelsescentre ud fra troen på, at dette kan være drivkraft i en byomdannelse eller i en regional udvikling. Med dette forskningsprojekt vil vi få en ny viden om, hvorvidt denne tese er rigtig. Projektet vil også give en større forståelse af, hvordan mangfoldige inkluderende byrum og kulturprojekter skabes”. 

I forbindelse med forskningsprojektet vil der blive skabt et overblik over en række igangværende projekter inden for byomdannelse. Der vil blive set på deres effekt på byomdannelsen, herunder de arkitektoniske, bykulturelle og planstrategiske effekter. Forskningsprojektet er opdelt i tre faser. I første omgang bliver op til 20 danske projekter kortlagt. Derefter bliver et antal udvalgte cases analyseret nærmere, og i den tredje og sidste fase vil man komme med en række anbefalinger til beslutningstagere i kommuner og rådgivere.

”Experience city – hybride kulturprojekter og performative byrum” er sat i gang og varer i 3 år. Forskningsprojektet er forankret ved Institut for arkitektur og design, Aalborg Universitet, og er tilknyttet Center for strategisk byforskning. Målgruppen for det er forskere, beslutningstagere, forvaltninger og arkitekter, som arbejder med byens rum.


Yderligere information 

Forskningsleder Gitte Marling, lektor, ph.d. ved Institut for arkitektur og design, Aalborg Universitet. Gl. Torv 6, 9000 Aalborg. tlf. 96 36 99 12, email: marling@aod.aau.dk  
Projektleder Karen Skou Realdania, tlf.: 32 88 52 15