x

Arkitektonisk og sundhedsmæssig udfordring i Skælskør

Pressemeddelelse 28. juni 2007

Gigtforeningen ønsker at omdanne sit Center for sundhed og træning i Skælskør til et moderne center for forebyggelse og behandling af muskel- og skeletsygdomme. For at skabe optimale forhold, kræves en gennemgribende omdisponering af centrets behandlingsbygning i Skælskør. Med en bevilling fra Realdania på 25 mio. kr. kan Gigtforeningens Skælskør-center påbegynde en total renovering. Der er i alt afsat godt 53 mio. kr. til ombygningen fra store donorer og fra Gigtforeningen.

Hvert år modtager Gigtforeningen et stort antal patienter på foreningens centre i Skælskør, Middelfart og Århus samt gigthospitalet i Gråsten. Gigtforeningen sørger løbende for at opgradere behandlingscentrene og ønsker nu at gøre Center for sundhed og træning i Skælskør til en spydspids indenfor behandling og forebyggelse af sygdomme i led, ryg og muskler.
Ambitionen er en foregangsinstitution, der står for stor faglig ekspertise og nyskabende tilbud inden for genoptræning og smertebehandling. Centret skal samtidig være kendetegnet ved sit særlige fokus på forebyggelse og sundhedsfremmende initiativer.
 
Gigtforeningens Center for sundhed og træning i Skælskør har til huse en enkel og smuk hovedbygning opført i begyndelsen af 1930'erne i modernismens formsprog. Derudover er der opført en tilbygning i 1970'erne. Komplekset ligger smukt omkranset af en stor park ned til Skælskør Nor. Koblingen mellem de to bygninger fungerer dog ikke optimalt.
Som oplæg til ombygningen har Cubo Arkitekter i samarbejde med Carl Bro udarbejdet et projekt, der bl.a. lægger op til en gennemgribende omdisponering af den eksisterende behandlingsbygning, som får nyt varmtvandsbassin, nye badefaciliteter med spa og sauna, og som giver mere lys ind i bygningen og en større samhørighed og udnyttelse af parken, så den omkringliggende natur kan indgå i behandlingen.
 
Der arbejdes samtidig med at forbedre ankomsten og orienteringen i behandlingsbygningen samt på at optimere logistikken og koblingen i mellem de to bygninger. Ønsket er, at skabe en arkitektonisk mere harmonisk og funktionel kobling til den smukke hovedbygning fra 30'erne.
 
"Projektet rummer i forhold til Realdania mange interessante perspektiver. Dels i forhold til at skabe nogle fysiske rammer, der kan spille sammen med en nutidig og konstant udviklende behandling af de mange mennesker, som rammes af gigt", siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, "og dels i forhold til den udfordring, der ligger i at løse den svære kobling imellem to selvstændige bygningskroppe, hvoraf den ene i sin nuværende udformning klart forringer de store arkitektoniske kvaliteter i den anden."
 
"Behandlingen på centret i Skælskør skal med den ambitiøse ombygning føres ind i fremtiden. Vi skaber rammer, der kan bære os langt videre - fordi vi ønsker at give patienterne den bedst tænkelige behandling", siger Gigtforeningens direktør, Lene Witte. Gigtforeningen er meget engageret i ombygningen. "Vi har nu sikret grundfinansieringen og kan sætte arbejdet i gang. Men vi arbejder hårdt for at sikre de sidste penge, så vi får realiseret det visionære projekt i sin helhed", siger Lene Witte.

Fakta

Gigtforeningen
Gigtforeningen blev etableret i 1936 og er en privat sygdomsbekæmpende organisation med 76.000 medlemmer.

Gigtforeningen driver foruden Center for sundhed og træning i Skælskør også Centre for sundhed og træning i Middelfart og Århus samt et gigthospital i Gråsten. Behandlingsstederne er offentligt støttede via driftsaftaler med regionerne.

De tre centre og hospitalet har en årlig kapacitet på i alt 45.000 sengedage og 14.000 ambulante behandlinger.

En tredjedel af den reumatologiske forskning i Danmark finansieres af midler fra Gigtforeningen, der også yder rådgivning og giver økonomisk støtte til gigtpatienter. 

Projektet på Center for sundhed og træning i Skælskør
Projektet er udarbejdet af Cubo Arkitekter i samarbejde med Grontmij | Carl Bro.
Projektets samlede anlægsbudget er i størrelsesordenen 60 mio. kr.

Foreløbig er der givet tilsagn om 53,5 millioner kroner fra følgende kilder:

Realdania  25,0 mio. kr. 
AP Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal     

10,0 mio. kr.
Gigtforeningen  10,0 mio. kr. 
Augustinus Fonden   3,0 mio. kr.
Knud Højgårds Fond   2,5 mio. kr.
Oticon Fonden   2,0 mio. kr.
Ernst og Vibeke Husmans Fond     1,0 mio. kr.