x

Landsbyer og landdistrikter på vej mod fremtiden

Pressemeddelelse 3. januar 2007

Danmarkskortet forandres radikalt i disse år. Væksten sker i de større byer og byregioner, hvorimod de mere perifere landsdele står over for afvandring og negativ vækst. Men kan udviklingen ikke vendes? Lolland Kommune, Thisted Kommune og Bornholm Kommune sætter i samarbejde med Realdania fokus på at undersøge og udvikle alternative bæredygtige strategier for yderområdernes landdistrikter og landsbyer.

I takt med den tiltagende globalisering, af-industrialisering og ændring af landbrugets produktionsvilkår, er der opstået en væsentlig skævvridning af danmarkskortet. Forandringerne afspejler sig i debatten om planlægningen og udviklingen af det fysiske miljø og medfører væsentlig ændrede rammer for levevilkårene i yderområderne. Der er en stigende erkendelse af, at udligning mellem center og periferi-områder ikke i sig selv kan afhjælpe udviklingen, men at der er behov for nye strategier.

Tanken med det nye projekt Landsbyer og Landdistrikter er ikke i første omgang at skabe økonomisk vækst i områderne som helhed, men derimod at fastholde og forbedre de kvaliteter og potentialer, som findes i yderområderne i dag. Særligt vil der blive lagt vægt på de kvaliteter, der opleves som en mangelvare i byområderne, f.eks. natur, god plads samt fred og ro.

De danske landdistrikter og landsbyer skal således ikke opfattes som en fattig udgave af landets centrale områder, men som et bæredygtigt alternativ med helt andre kvaliteter og udviklingsmuligheder. Det er med dette udgangspunkt, at udviklingsstrategierne vil have fokus på at skabe livskvalitet i yderområderne.

Projektet baserer sig på gennemførelse af en række demonstrationsprojekter i partnerskab mellem Realdania og de tre kommuner: Lolland Kommune, Thisted kommune og Bornholm Kommune, samt på tværgående aktiviteter omfattende udredning, analyser og formidling, der skal understøtte demonstrationsprojekterne.

Projektets samlede økonomi er på 195 mio. kr., heraf bidrager Realdania med 105 mio. kr.

Borgmester i Thisted Kommune Erik Hove Olesen siger om projektet: "Det bliver en spændende opgave at gå i gang med i samarbejde med Realdania. Vi ser frem til de mange borgermøder og til de mange forslag der vil komme ind på denne baggrund. Den store udfordring bliver at vælge de netværkslandsbyer, der kan komme i betragtning til at modtage støtte til konkrete projekter."

"Vi er utrolig glade for at deltage som partner i Realdanias projekt Landsbyer og Landdistrikter. I vores udviklingsplan er egnsudvikling og bosætning to af de højst prioriterede fokusområder, og vi er i den forbindelse meget opmærksomme på, at vi både skal synliggøre og videreudvikle de kvaliteter, som adskiller os positivt fra f.eks. storbyen. Realdanias projekt Landsbyer og Landdistrikter falder derfor fint i tråd med vores politiske mål og strategier, og vi glæder os meget til sammen med Realdania og vores borgere at virkeliggøre nogle gode og innovative idéer til glæde for borgerne i Lolland Kommune", siger Lolland Kommunes borgmester Stig Vestergaard.

Bornholm Kommunes borgmester Bjarne Kristiansen udtaler: "Bornholm har en række mindre byer, beliggende et stykke vej væk fra kysterne, som har nogle oversete potentialer, fred og ro, plads, gode og trygge miljøer og særdeles billige boliger. Jeg er overbevist om, at projekterne vil yde et ikke ubetydeligt bidrag til udvikling til turisterhvervet inden for nogen måske lidt upåagtede områder. Det kan give mulighed for flere tilflyttere til vores mindre indlandsbyer, vi vil som bornholmere få glæde af projekterne, og der vil blive skabt nye arbejdspladser. Jeg vil gerne takke Realdania for initiativet, og Bornholm Kommune ser frem til et godt samarbejde om projekterne".

"Med projektet håber vi at kunne bidrage til, at der skabes nye udviklingsperspektiver og vises nye veje i relation til udviklingen i landdistrikterne og landsbyerne i yderområderne" siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania, og fortsætter: "Mange af landsbyerne og landdistrikterne i de tyndt befolkede områder besidder store kvaliteter, som ikke findes andre steder, nu handler det om at rendyrke disse kvaliteter, så Danmark ikke skævvrides, men udvikles i parallelle om end forskelligartede spor".

Læs mere på projektets hjemmeside: www.mulighedernesland.dk

Yderligere oplysninger
Borgmester Stig Vestergaard, Lolland Kommune, tlf. 28 88 42 02
Borgmester Erik Hove Olesen, Thisted kommune, tlf. 99 17 17 17
Borgmester Bjarne Kristiansen, Bornholm Kommune, tlf. 56 92 10 30
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66