x

Nedrivningstruet logihus i Hvalpsund genopstår som havne- og jernbanemuseum

Pressemeddelelse 11. juni 2007

På havnen i Hvalpsund ved Skive ligger et lille undseeligt hus - et såkaldt logihus, der tidligere fungerede som overnatningssted for jernbanens personale. Nu istandsættes det nedrivningstruede logihus og indrettes som havne- og jernbanemuseum. Bag projektet står en gruppe lokale ildsjæle. Realdania støtter projektet med 120.000 kr.

Logihuset på havnen i Hvalpsund kan se frem til en fremtid som museum, så både lokale borgere og turister kan få indblik i livet på havnen og ved jernbanen gennem de sidste 100 år. Hvalpsund Borgerforening, der står bag flere projekter på fiskerihavnen, har fået overdraget logihuset af Farsø Kommune sammen med en startkapital på 25.000 kr. Siden har foreningen indsamlet midler fra lokalsamfundet og en række fonde, og nu kan museumsprojektet realiseres.

Og logihuset kan trække på god arbejdskraft. Dels har en række af Hvalpsunds borgere allerede meldt sig som frivillige. Dels stiller Himmerlands Rådgivnings Center - et opholdssted for unge med adfærdsproblemer - med gratis arbejdskraft. Dermed får de unge mulighed for at blive en aktiv del af projektet og en integreret del af lokalsamfundet.

Hvalpsund var fra 1910 endestation på jernbanelinien fra Aars, og logihuset ved havnen er den sidste bygning, som kan spores tilbage til den gamle jernbane. Logihuset blev benyttet som overnatningssted for personalet på havnen frem til 1969, hvor jernbanen lukkede.

Logihuset bliver i forbindelse med renoveringen ført tilbage til sit oprindelige udseende - eksempelvis specialfremstilles kopier af de originale døre og vinduer. Effekter til brug for museet er doneret af både private borgere og Farsø Lokalhistorisk Arkiv. Det færdige museumsprojekt bliver en del af det samlede havnemiljø i Hvalpsund, som allerede omfatter en udflugtspavillon og en legeplads opført af Hvalpsund Borgerforening.

Projektleder i Realdania Anne-Mette Gjeraa fremhæver vigtigheden i at støtte bevaringen af den anonyme bygningskultur i Danmark: "Disse simple bygninger er de mest truede, fordi de nemt og billigt kan erstattes med nye, da deres arkitektur ofte bliver tillagt så uforholdsmæssig ringe værdi. Logihuset i Hvalpsund er et godt eksempel på, hvordan også den anonyme bygningskultur kan fortælle en historie om tidligere tiders virke."

" Det har været et længe næret ønske fra Borgerforeningens side at få forskønnet området på fiskerihavnen. Det har især pint os at se det gamle logihus forfalde. Nu er det endelig lykkedes at få skaffet midler til renoveringen og forskønnelsen af området da en række fonde og lokale pengeinstitutter har vist stor velvilje overfor projektet", siger Ole Randrup, formand for Hvalpsund Borgerforening, og fortsætter, "Da HRC samtidig har lovet at være behjælpelig med arbejdskraft ser det endelig lyst ud for fremtiden. Vi glæder os utrolig meget til at komme i gang med projektet og er overbevist om at det bliver endnu et aktiv for Hvalpsund by."

Yderligere oplysninger
Ole Randrup, Hvalpsund Borgerforening, tlf. 98 63 83 59
Projektleder Anne-Mette Gjeraa, Realdania, tlf. 70 11 66 66