x

Udvikling af Maglemølle ved Næstved Havn

Pressemeddelelse

4. september 2007

Næstved Kommune har udsendt følgende pressemeddelelse: Det første skridt mod en større omdannelse af Maglemølle-området ved Næstved Havn er nu taget. Realdania bidrager økonomisk med 300.000 kr. til en undersøgelse og vurdering af bygningerne på Maglemølle i forbindelse med et større udviklingsprojekt for området.

Undersøgelsen af bygningerne på Maglemølle er første led i et større udviklingsprojekt, hvor Næstved Kommune og Maglemølle Erhvervspark A/S er gået sammen om udvikling af Maglemølle-området til et rekreativt, inspirerende og moderne område af Næstved by.

I dag ejes Maglemølle-området af Maglemølle Erhvervspark A/S, der administrerer udlejning af lokaler til en række produktionsvirksomheder, mindre håndværker- og konsulentvirksomheder samt lagerfaciliteter - i alt 146 lejemål. Området, der dækker et areal på ca. 90.000 m², er placeret tæt på Næstved midtby og ligger langs indsejlingskanalen til Næstved Havn.

Hvad der helt præcist skal placeres på området, ligger endnu ikke fast, men det er visionen, at området skal åbnes mod bymidten og have en rekreativ funktion for byens borgere og erhvervsliv, herunder evt. kultur- og fritidstilbud, kreative virksomheder, iværksættere samt uddannelsesinstitutioner.

Det finansielle bidrag fra Realdania har Næstved Kommune og Maglemølle Erhvervspark A/S modtaget til at gennemføre en undersøgelse og vurdering af de bygninger, der ligger på Maglemølle. Området er stadig den dag i dag domineret af en stor fabriksbygning i røde teglsten og beton - den gamle Maglemølle Papirfabrik opført i perioden 1937-38. Undersøgelsen skal kortlægge, om områdets bygninger er bevaringsværdige, og i hvilket omfang der er muligheder for genanvendelse.

Efter denne første fase skal der udarbejdes en udviklingsplan for hele området, som indeholder både den fysiske planlægning samt fastlæggelse af indhold og aktiviteter i området. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Næstved Byråd, Maglemølle Erhvervspark A/S og Næstved Havn, der skal styre projektet sikkert i havn.

Til projektets første fase, som forventes afsluttet ved årets udgang, forventer Næstved Kommune og Maglemølle Erhvervspark A/S at indlede et samarbejde med Bygningskultur Danmark, som er en national viden-, rådgivnings-, og interesseorganisation med speciale i bygningsbevaring og strategisk udvikling af kulturarven.

"Udviklingen af Maglemølle er en vigtig del af Næstveds nyere historie. Vi er meget tilfredse med, at vi nu får mulighed for et tæt samarbejde mellem kommunen og Maglemølle Erhvervspark om opgaven", siger borgmester i Næstved Kommune Henning Jensen.

Kontaktoplysninger: Kommunaldirektør Jens Christian Birch, Næstved Kommune, tlf. 5588 5001.