x

Pier-by i fjorden

Pressemeddelelse 21. februar 2007

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Aabenraa Kommune En Pier-by bygget ud i Aabenraa fjord er en af de fire visioner, der kan være med til at skabe en fælles identitet for borgerne i Aabenraa Kommune. Danske og udenlandske eksperter samt ikke mindst kommunens borgere er de seneste måneder kommet med input til den fælles identitet, der kan binde hele kommunen sammen.

Sammen med Rambøll og Realdania har Aabenraa Kommune undersøgt de fem gamle kommuner for at finde de fælles elementer, der binder egnen - og dermed den nye kommune sammen.

Der er nu opstillet fire versioner, der alle kan blive markante fyrtårne for Aabenraa Kommune. Fælles for dem er, at de er unikke for området, og således ikke noget, der er eller uden videre kan kopieres andre steder i landet. Der er tale om nogle spændende visioner, der kan blive ret konkrete, og samtidig knytter de vores kommune sammen med kyststrækningen og vores smukke landskaber, siger borgmester Tove Larsen (S).

De fire visioner er:

  • Pier-by – fremhæver kysten, den dybe fjord, livlig handelsby og den maritime historie
  • Gateway E45 – Transportens betydning, fra hærvej til motorvej
  • Landskab i forandring – vest for motorvejen bl.a. med netværk af byer og råstofindvinding
  • Vi er Aabenraa – udvikling af netværket internt i kommunen.

Hver vision indeholder en række trædestene, der enten er aktiviteter eller ideer. Under visionen om motorvejen fx et velkomstcenter. Et hestesportscenter kan være en ide under visionen ”Landskab i forandring”, mens en filmtrilogi er et bud under emnet ”Vi er Aabenraa”.

En Pier-by kendes fra udlandet, hvor de findes i mange forskellige udgaver, lige fra prominente gangbroer til hele bydele, mens andre har forlystelser og cafeer. En af ideerne er også at bygge en flydende ø ude i fjorden, hvor der kan være restauranter og kajpladser til husbåde.

De fire visioner er nu lagt frem for byrådet, der skal vurdere, om der skal arbejdes videre med disse visioner.

 

Yderligere oplysninger
Direktør Tom Ahmt, tlf. 73 76 71 73