x

Havneudviklingsselskab i Sønderborg vil omdanne erhvervshavn til levende bydel

Pressemeddelelse

6. juni 2007

Dele af erhvervshavnen i Sønderborg skal nedlægges og omdannes til byområde. Realdania har nu indskudt 10 mio. kr. i et udviklingsselskab, der skal udvikle havneområdet i Sønderborg. Selskabet er stiftet af Sønderborg Kommune og Bitten & Mads Clausens Fond, der begge har indskudt tilsvarende beløb.

Realdania er dermed blevet en del af Sønderborg Havneselskab A/S, der er et partnerskab mellem Sønderborg Kommune og Bitten & Mads Clausens Fond, og som har det formål at omdanne et tidligere erhvervsområde ved havnen i Sønderborg til et fremtidigt byområde.

Selskabsdannelsen skal sikre arealets hensigtsmæssige planlægningsgrundlag samt forestå arealerhvervelse, byggemodning og videresalg ud fra en vision om at omdanne havneområdet til en levende bydel med høj bykvalitet og stor tiltrækningskraft.

Selskabet skal stå bag udarbejdelsen af en egentlig masterplan for havneområdet, således at der arkitektonisk og infrastrukturelt skabes et attraktivt og inspirerende miljø. Det er allerede lykkedes for selskabet at indgå en aftale med den velrenommerede amerikanske arkitekt Frank Gehry om, at han og Gehry Partners skal stå for udformningen af denne masterplan. Frank Gehry har blandt andet stået bag det spektakulære museumsbyggeri i Bilbao.

Ud over Masterplanen skal selskabet stå for udarbejdelse af en designguide, der bl.a. skal indgå i udbudskravene ved selskabets videresalg af arealer. Gehry Partners skal varetage såvel udarbejdelsen af masterplanen som designguiden.

Realdania er nu indgået i partnerskabet på økonomisk lige fod med de øvrige to parter.

Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania siger om tiltrædelsen i partnerskabet: "Vores deltagelse i udviklingsselskaber er en mulighed for at være med til at præge den lokale omdannelse og udvikling af et område og - om muligt - løfte kvaliteten af en sådan udvikling. Vi har ikke prøvet dette før, men vi ser projektet i Sønderborg som en spændende udfordring med et ambitiøst sigte i forhold til Realdanias strategi og med stærke lokale samarbejds-partnere, som vi bl.a. kender fra det igangværende projekt Alsion i Sønderborg. Gennem deltagelse i selskabet håber vi også at oparbejde viden og kompetencer i forhold til denne selskabsform."

Peter M. Clausen, formand for Bitten & Mads Clausens Fond er ligeledes glad for, at Realdania har ønsket at være en del af Sønderborg Havneselskab A/S: "Det er særdeles positivt, at Realdania, der har et velfortjent ry for at medvirke til opførelse af arkitektoniske perler og for at sikre bevaringsværdige byområder, har fundet det interessant at deltage i udviklingen af Sønderborg. Det bekræfter, at vores projekt har et potentiale."

"Det glæder kommunen utrolig meget, at Realdania følger op på engagementet i Alsion og ser en udfordring i at være med i havneprojektet over for Alsion. Dermed har havneselskabet fået et endnu stærkere fundament og supplerende ekspertise," siger borgmester Jan Prokopek Jensen, Sønderborg Kommune.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Direktør Per Have, Bitten & Mads Clausens Fond, tlf. 74 88 40 01
Borgmester Jan Prokopek Jensen, Sønderborg Kommune, tlf. 88 72 64 00