x

Omgivelserne skal lokke til motion

Pressemeddelelse 10. juni 2008

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Helse:
Det spiller en stor rolle for vores sundhed, hvordan vores boligområder er indrettet, viser ny rapport fra Syddansk Universitet.

Vi skal bo tæt på arbejdspladser, institutioner, skoler og forretninger. Der skal være grønne områder, torve, legepladser og idrætsanlæg i nærheden, og der skal være stisystemer og veje, hvor det er sikkert og tillokkende at gå og cykle. Så er der mulighed for, at vi forlader sofaen, fjernsynet og computeren og kommer ud og får den motion, vi har godt af. Så i disse tider, hvor fysisk inaktivitet er et stort og voksende sundhedsproblem, bør byer planlægges efter principperne nærhed, stimulation og trivsel. Det anbefaler en gruppe forskere bag en ny rapport om de bolignære områders betydning for sundhed.

 

Det uden for hoveddøren
De bolignære områder er det, vi træder ud i, når vi går ud ad vores hoveddør. Og mens der er stakkevis af dokumentation for, at fysisk aktivitet er sundt for krop, sind og social trivsel, så er det temmelig nyt, at forskere fokuserer på, hvordan boligområder påvirker vores lyst til at udfolde os fysisk og socialt.

Rapporten præsenterer den nyeste viden, som by- og trafikplanlæggere, landskabsarkitekter, sundhedsprofessionelle, læger, psykologer, sociologer og antropologer har samlet de senere år om omgivelsernes betydning for fysisk, psykisk og social sundhed. På baggrund af denne viden, kommer rapportens forfattere med tre anbefalinger til principper for fremtidens byplanlægning:

  • Nærhed: Der skal være grønne områder, let adgang til leg, idræt og motion og plads til at gå og cykle – lige uden for døren. Og boliger skal ikke placeres i særskilte zoner, men blandes med områder for virksomheder, forretninger og institutioner. Forenet med et godt stisystem giver blandingsforholdet gå- og cykelvenlige afstande til daglige gøremål. Stimulation: Farver, lys, lyd og dufte skal stimulere lysten til at bruge omgivelserne, som skal være trygge og overskuelige. Hyggekroge til afslapning skal veksle med pladser, der udfordrer til bevægelse.
  • Trivsel: Der skal være plads til både spontane og planlagte, formelle og uformelle møder. Fx borde og bænke og bålsteder, hvor man møder dem man kender. Legepladser, boldbaner og udekøkkener, hvor man møder dem, man endnu ikke kender. Og parker, torvepladser og idrætsanlæg hvor man mødes om interesser på tværs af  sociale og kulturelle forskelle.

Rapporten ”De bolignæreområders betydning for sundhed” er udarbejdet af Jens Troelsen, Kirsten Kaya Roessler, Gert Allan Nielsen og Mette Toftager, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Den er udarbejdet i samarbejde med Helse og med økonomisk støtte af Realdania. Rapporten kan downloades på helse.dk.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Projektleder Marianne Kofoed, Realdania tlf. 70 11 66 66
Projektleder Mette Enel Ugelvig, Helse tlf. 36 91 44 60
Specialkonsulent Gert Nielsen, Institut for Idræt og Biomekanik
ved Syddansk Universitet tlf.  60 11 19 31