x

Etiske principper for danske fondes almennyttige og almenvelgørende arbejde

Pressemeddelelse 27. august 2008

En række store danske fonde har vedtaget et sæt etiske principper for deres almennyttige og almenvelgørende aktiviteter: ”Principper for god fondspraksis”.

Fondenes formuer og dermed også deres mulighed for at yde støtte er vokset betydeligt i de senere år. Fondenes betydning for samfundets udvikling øges, og fondene vil blive en mere integreret del af fremtidens samfund, end de hidtil har været. Fondenes uafhængighed giver dem en unik mulighed for at engagere sig i samfundsudviklingen på en innovativ og langsigtet basis. Disse forhold medfører et ønske både fra fondene selv og fra offentligheden om gennemsigtighed og indsigt i de aktiviteter, som fondene beskæftiger sig med. Fondene ønsker endvidere at tydeliggøre, hvad de gør, hvad de står for, og hvordan de bidrager til udviklingen af samfundet. Derfor har en række fonde vedtaget et sæt etiske principper for deres almennyttige og almenvelgørende aktiviteter: ”Principper for god fondspraksis”.

Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov udtaler: ”Siden 1989 har der i europæisk sammenhæng eksisteret en fondssammenslutning - European Foundation Centre - som har givet os inspiration til principperne. Dette samarbejde har styrket de deltagende fondes udvikling og aktiviteter, ligesom det har øget samfundets forståelse for fondenes kvaliteter betydeligt. Det vil vi arbejde aktivt for også sker i Danmark”. Han understreger dog samtidig, at principperne er målrettet fondenes almennyttige og almenvelgørende arbejde og således koncentrerer sig om uddelingsvirksomheden.

Adm. direktør Per Have, Bitten og Mads Clausens Fond hilser initiativet velkomment og udtaler: ”Uanset om man er en lille fond eller en stor fond, en ny eller en gammel veletableret fond, og uanset om man beskæftiger sig med kunst eller litteratur, med byudvikling eller lægevidenskab, så har vi alle en sammenfaldende interesse i at fortælle om vores arbejde og arbejdsmetoder samt om den samfundsmæssige værdi af dette”.

Direktør Torben Frølich, Lokale- og Anlægsfonden tilføjer: ”Dette er første skridt i en proces, hvor der løbende skal ske en videre udvikling af principperne på baggrund af en dialog fondene imellem. Vi tror fuldt og fast på at dette initiativ vil styrke fondenes image og deres generelle omdømme i offentligheden og vil være medvirkende til at fondene løbende tilpasser sig samfundets udvikling”.

Initiativet er åbent for alle fonde.

Læs mere om baggrunden for initiativet på www.danskefonde.info