x

To nye erhvervs-PhD'ere sætter fokus på bæredygtighed og tværfagligt samarbejde

Pressemeddelelse 22. september 2008

Henning Larsen Architechts har udsendt følgende pressemeddelelse: Med ansættelsen af to erhvervsPhD-studerende sætter Henning Larsen Architects yderligere fokus på bæredygtighed og tværfagligt samarbejde. De to forskerstuderende er uddannede civilingeniører og skal udvikle skitseringsredskaber til design af energioptimerede bygninger og bydele. Projektet er et forskningssamarbejde med DTU Byg og støttes af Realdania.

De to PhD-studerende, Jakob Strømann-Andersen og Michael Jørgensen, skrev deres afsluttende speciale om integreret energidesign på DTU Byg og fulgte et projekt på Henning Larsen Architects. I forbindelse med designet af et lavenergi-kontorhus i Amsterdam blev arkitekternes kreative fase suppleret med ingeniørernes beregninger af designets energiforbrug. På den baggrund blev designet energioptimeret til et energiforbrug på kun 20% af det i et traditionelt kontorhus. Afgangsprojektet fik topkarakterer og blev indledningen til det videre samarbejde.

"Bæredygtighed i byggeriet har aldrig været vigtigere, og arkitekter er nødt til at formulere klare mål og inddrage de nyeste, teknologiske muligheder for at designe energirigtigt," siger adm. direktør Mette Kynne Frandsen, Henning Larsen Architects. "Nøgleordet er viden. Derfor skal vi som arkitektvirksomhed engagere os i forskning og sprede viden på tværs af fag. Det er i de første skitser i den kreative proces, at designet skal formgives energirigtigt. Viden om energioptimering skal være et designparameter."

ErhvervsPhD-projekterne skal videreudvikle en metode til at se helhedsorienteret på designet af lavenergibygninger. Energiforbruget skal analyseres langt tidligere i designfasen. Den billigste og mest effektive måde at skabe bæredygtigt byggeri på er ved at tegne bygninger, der udnytter passive egenskaber til at opnå et lavt energiforbrug og et godt indeklima.

ErhvervsPhD-projekterne har samme tema, energirigtigt byggeri, men beskæftiger sig med forskellige aspekter. Udgangspunktet er en erkendelse af, at bygningen og masterplanen hænger tæt sammen. En forståelse af sammenhængen rummer muligheden for byggeri af store lavenergihuse. Det ene projekt ser derfor på selve bygningen og bygningsfysikkens indflydelse på energiforbruget i bygningen. Det andet projekt ser på den omkringliggende bydannelse, dvs. de mikroklimatiske forhold og rumlige og transportmæssige sammenhænge mellem bygningerne.

Målet med projekterne er at udvikle en metode, så man allerede i designets idéfase kan få et billede af, hvordan energiforbruget ændrer sig. Det sker ved at variere forskellige parametre, f.eks. facader, rummenes geometri og gadebredder, og sammenholde det med lokale klimatiske forhold . Realdania støtter PhD-projekterne med 600.000 kr.

Projektleder i Realdania Søren Schmidt-Jensen siger om projekterne: "Begge PhDprojekters faglige indhold og sigte er relevant i forhold til Realdanias ønske om at skabe bedre forudsætninger for et bæredygtigt bygget miljø. Indsatsen for at skabe mere bæredygtige byer og bygninger forudsætter, at viden om energiforbrug i højere grad indarbejdes som en mere naturlig del i planlægningen af det byggede miljø. Her er en god mulighed for at vise, hvordan det tværfaglige samarbejde kan udvikles på dette område."

Arkitekt Signe Kongebro, Henning Larsen Architects, der fungerer som vejleder for de forskerstuderende, siger: "Byggeriet og særligt bygningernes elforbrug og energi til opvarmning udgør en meget væsentlig andel af samfundets samlede miljøbelastning. Men modsat andre sektorer findes bæredygtige løsninger i byggeriet. Ved at tage fat på disse løsninger allerede tidligt i designfasen, forventer vi at nå meget bedre resultater for bygningers energiforbrug, indeklima og totaløkonomi."

Kendskab og adgang til den nyeste viden og udvikling er afgørende for at skabe arkitektur, der er designet energirigtigt. Henning Larsen Architects har derfor fokus på forskning og viden om bæredygtigt byggeri. Et samarbejde med Teknologisk Institut om at skabe fremtidens lavenergibolig, EnergyFlexHouse, er et andet eksempel på arbejdet med at mindske afstanden mellem forskernes resultater og deres anvendelse i byggeriet.

For yderligere information 

kommunikationschef Farid Fellah,
Henning Larsen Architects, på ffe@henninglarsen.com eller 60 35 21 60.