x

By møder natur på Fanø i den kommende Nationalpark Vadehavet

Pressemeddelelse 9. september 2008

Fanø ligger i et af Danmarks mest naturskønne områder, og samspillet mellem byudvikling og natur er derfor af stor betydning. Med støtte fra Realdania igangsætter Fanø Kommune nu forprojektet "By møder natur", der skal sætte fokus på natur- og bygningsarv i en by- og landskabsmæssig overgangszone i Nationalpark Vadehavet.

I den kommende Nationalpark Vadehavet bliver Fanø Kommune et naturligt centrum. Den store udfordring for Fanø bliver i den sammenhæng bl.a. at forene naturen med øens unikke kulturarv - og derved fortsat udvikle en moderne kommune indenfor den nye nationalparks grænser.

Formålet med forprojektet "By møder natur" er at udvikle en helhedsplan for et større parkområde omkring Nordby Skole, samt komme med bud på, hvorledes dette område kan blive bundet sammen både med den gamle bykerne i Nordby og de nyere bymæssige bebyggelser omkring skolen - og samtidig blive en aktiv og integreret del af Nationalpark Vadehavet.

Gennem idéudvikling mellem borgere og interessenter vil man udvikle helhedsplaner og et konkret projekt, hvor nationalpark, oplevelser, læring og kultur bliver de bærende elementer og skaber bro mellem basale behov og visioner for fremtiden. Et projekt der både skal danne ramme for bylivet, parken og Nordby Skoles undervisning og skolegård.

"Vi er glade for Realdanias deltagelse i projektet. Det giver os mulighed for at udvikle et helt unikt byggeprogram, der kan blive et af fyrtårnene i den kommende nationalpark", udtaler borgmester Erik Nørreby, Fanø Kommune.

Direktør i Realdania Hans Peter Svendler siger om projektet: "Vi ser dette forprojekt som et demonstrationsprojekt for nytænkning indenfor byplanlægning og konkrete anlægsprojekter i de følsomme områder, hvor natur og kulturarv er vigtige elementer."

Forundersøgelsen vil løbe frem til udgangen af april 2009, hvorefter ideer og visioner kan udvikles i konkrete anlægsprojekter.

Yderligere information
Borgmester Erik Nørreby, Fanø Kommune tlf. 76 66 06 60
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66

Fakta
I 2010 forventes Nationalpark Vadehavet etableret. Fanø Kommune bliver den eneste kommune i Danmark, der ligger midt i en nationalpark. Fanøs 3.250 indbyggere, landets næstmindste kommune, bliver dermed et naturligt centrum i Nationalpark Vadehavet.