x

Hirtshals Fyr kaster lys over en hel egn

Pressemeddelelse 2. oktober 2008

I snart 150 år har Hirtshals Fyr kastet lys over havet og været af væsentlig betydning for den tætte søgående trafik og de mange fiskefartøjer i Skagerrak. Fyret er nu overtaget af en lokal fond, der vil sikre Hirtshals Fyr og omgivelserne i fremtiden.

Hirtshals Fyr har stadig sin store betydning, og i dag er det ikke kun for søfarten. Lokalbefolkningen og de mange turister, der besøger det nordvestlige hjørne af Danmark, benytter i vid udstrækning det 35 meter høje fyrtårn som udflugts- og oplevelsesmål. Beboerne i Hirtshals står sammen i bestræbelserne på at bevare denne bynære kulturarv, og føler stor glæde ved at kunne byde gæster velkommen i selve fyrtårnet og i det Bunkermuseum, der er placeret på fyretablissementets 25 tdr. land.

Den 1. maj 2008 overtog en lokal fond – stiftet af Hirtshals Strømforsyning og Initiativfonden for Hirtshals og omegn – Hirtshals Fyr fra Farvandsvæsnet for 3 mio. kr. På den måde er der sikret offentlig adgang til fyret og omgivelserne.

Og nu får Hirtshals Fyr Fond støtte fra Realdania på 354.000 kr. til en arkitektonisk og byggeteknisk vurdering af bygningsmassen omkring Hirtshals Fyr. Der skal samtidig udarbejdes en forretningsplan for projektet i forhold til synliggørelse af 9. støttebatteri fra 2. Verdenskrig samt indretning af parkeringspladser og faciliteter til håndtering af områdets besøgende.

”Det er af meget stor betydning for os, at Realdania på den måde giver os en mulighed for at vurdere fremtiden for Hirtshals Fyr. Selvfølgelig tror vi på værdien af, at denne smukke kulturarv bevares, så rigtig mange mennesker kan få en oplevelse af de smukkest tænkelige. Nu får vi så oven i købet hjælp til at vurdere, hvorledes vi kan sikre, at fyretablissementet bevares i al fremtid”, siger formanden for Hirtshals Fyr Fond, Torben Vandsted, og fortsætter: ”Lokalbefolkningen har i menneskealdre følt sig knyttet til og i fuld overensstemmelse med Hirtshals Fyr. Sådan bliver det ved med at være, og så håber vi, at den undersøgelse, der nu sættes i gang, resulterer i, at vi i endnu større omfang, får mulighed for at tage godt imod egnens gæster. Og det skal naturligvis ske i fuld respekt for vores dyrebare natur.”

Eske Møller, projektleder i Realdania siger: ”Hirtshals Fyr er en del af rækken af karakteristiske hvide fyr langs den jyske vestkyst, ligesom bunkersområdet er en del af et stort samlet forsvarsanlæg mod Nordsøen. Vi vil gerne medvirke til at udvikle dette interessante historiske kulturmiljø, og være med til at sikre publikum adgang til denne del af vores fælles bygningskulturelle arv.”

Undersøgelsen, der netop er sat i gang, bliver forestået af Bygningskultur Danmark. Den forventes at vare tre måneder, og herefter vil undersøgelsens konklusion afgøre i hvilket omfang, Hirtshals Fyr og Bunkermuseet i Hirtshals på økonomisk forsvarlig vis kan føres videre.

Yderligere oplysninger
Torben Vandsted, formand for Hirtshals Fyr Fond, tlf. 98 94 50 30
Projektleder Eske Møller, Realdania, tlf. 70 11 66 66