x

Kappelborg – Skagens kommende Kulturhus et stort skridt nærmere mod målet

Pressemeddelelse 11. september 2008

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Frederikshavn Kommune: En forundersøgelse af fire centrale temaer skal følge op på tidligere analyser og afdække mulighederne for at omdanne Kappelborgskolen til et visionært kulturhus i Skagen. Realdania støtter forundersøgelsen med 1 mio. kr.

Forundersøgelsen vil omfatte fire centrale temaer:

  • en undersøgelse af bygningernes bevaringsværdi en analyse af Kulturhusets oplevelsesværdi for forskellige interessegrupper og hvordan de kommercielle tiltag kan skabe værdi for byen en analyse af det kreative potentiale og de nyskabende muligheder
  • en byrumsanalyse, der skal sætte fokus på kulturhuset kobling til byen

- Undersøgelsen vil klart skærpe projektets profil, både lokalt og nationalt, og derfor er vi meget glade for støtten fra Realdania, siger Erik Sørensen, borgmester i Frederikshavn Kommune og formand for den politiske styregruppe bag projektet.

Planerne om et kulturhus i Skagen har været længe undervejs, og i 2007 blev det ved en lokal folkeafstemning i byen besluttet at inddrage den tidligere Kappelborgskolen, der blev nedlagt i 2005, til formålet.

- Det nye kulturhus vil få stor betydning for bosætningen og kulturlivet i Skagen. Kappelborg skal være et centralt samlingspunkt for borgere og for byens gæster i bred forstand. Både det lokale mødested og huset med internationale aktiviteter, som understøtter Skagens image i dag og i fremtiden, siger Erik Sørensen.

Frederikshavn Kommune har det seneste år udviklet projektet mod etablering af et kulturhus, placeret smukt i det centrale Skagen. Huset skal rumme bibliotek, musikskole, biografteater, folkeoplysning, åbne værksteder, udstillings- og mødelokaler, netcafé, café samt en række øvrige kommercielle, private aktiviteter.

Realdania følger nu op på Frederikshavns Kommunes forarbejde med støtten til de fire delundersøgelser, hvortil kommunen har indhentet tilbud.

For udførelsen af de enkelte opgaver er følgende virksomheder udvalgt:
  • Byrumsanalyse: Gehl Architects 
  • Oplevelsesøkonomisk analyse: NIRASKonsulenterne 
  • Bevaringsværdi: Bygningskultur Danmark 
  • Kreativt potentiale: Hausenberg 
  • Bygherrerådgivning: NIRASKonsulenterne v/ Morten Grønning Jensen og Jens Hansen

- Vi har store forventninger til, at Kappelborg vil blive det funktionelle og bymiljømæssige samlingspunkt i Skagen - og samtidig en port og indgang til Skagen. Det er kort sagt vores ambition at udvikle et hus, der er kendt i Danmark og ud over landets grænser, siger Erik Sørensen.

Kappelborg - Skagen Kulturhus får et nettoareal på 4.800 kvadratmeter. 

For yderligere oplysninger

Jacob Dalsgaard, Kulturhuschef og projektleder, Børne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune.
Tlf.: 9845 9015, e-mail: jada@frederikshavn.dk