x

Landsbyen Volsted i Aalborg Kommune får nyt kulturelt samlingssted

Pressemeddelelse 1. december 2008

Med etableringen af en Forteplads får landsbyen Volsted i Nordjylland et kulturelt samlingssted for byens børn og voksne. Samtidig bliver Fortepladsen et sted, hvor besøgende i byen får mulighed for at få indsigt i byens liv før og nu.

Borgerne i landsbyen Volsted, der er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg Kommune, har i flere år arbejdet på at forbedre byens sociale liv ved at genskabe stemningen og opmærksomheden omkring Danmarks største og bedst bevarede forteby. Med økonomisk støtte fra Realdania og Aalborg Kommune bliver drømmen nu en realitet.

I fortebyen ligger huse og gårde i en sluttet ring omkring et fælles jordareal - forten. Her var der samlingssted og vandingssted for kreaturer og fjerkræ samt et samlingssted for landsbyens liv. Den dag i dag danner husene i landsbyen stadig en kreds omkring forten, og gårdenes jorder er udlagt i stjerneform ud fra gårdene.

Volsteds forte, som har været omdrejningspunktet for landsbyen historie, er i dag fredet. Den unikke fortælling om forten og det nye samlingspunkt etableres på et tilstødende areal, som borgerforeningen har lejet af en lokal landmand. Arealet ligger ud til forten, og man vil herfra kunne opleve fortebystemningen og nyde udsigten over byen.

Realdania støtter projektets formidlingsplan med 100.000 kr.

"For Realdania har det været vigtigt, at projektet tilpasses den gældende fredning af forten samt den særlige kulturhistoire i og omkring Volsted Landsby. Vi har fundet projektet spændende og føler, vi med støtten er med til at synliggøre en enestående historie og et unikt stykke af Danmark," siger projektleder Mads Farsø, Realdania.

"En del af byens borgere er allerede i gang med at udarbejde informationsmateriale om fortebyen, og andre er ved at detailprojektere indretningen af pladsen. Vi søger byggetilladelse her i efteråret og går i gang med etableringen umiddelbart efter nytår, så pladsen kan komme i brug fra foråret 2009," udtaler Peter Overby fra Forteplads gruppen.
 
Der vil blive oprettet en hjemmeside, hvor alle kan læse om Volsteds historie og følge med i borgerforeningens aktiviteter på Fortepladsen.
 
Fakta:
  • Volsted har 58 husstande og ca. 210 indbyggere.  I byen er der en kirke, et forsamlingshus, en børnetøjsbutik og enkelte gårde med 
  •   moderne landbrug. 
  • Byen blev kåret som årets børneby i 2002 af Nordjyllands Amt og årets landsby  i 2003 af foreningen Landsbyer i Aalborg Kommune. 
  • Aalborg Kommune har støttet projektet med kr. 300.000 fra kommunens Fyrtårnspulje. 
 

For yderligere information venligst kontakt:
Peter Overby, Volsted tlf. 41 67 81 80
Mads Farsø, Realdania tlf. 70 11 66 66