x

Ny bog viser sammenhænge mellem arkitektur og sociale problemer

Pressemeddelelse 31. oktober 2008

Akademisk Arkitektforening har udsendt følgende pressemeddelelse: I Danmark gennemfører vi sociale indsatser for at løse sociale problemer i de udsatte boligområder. I udlandet bygger de om på bygningerne og bykvartererne - og med held. Sociale problemer har en tendens til at være koncentreret i områder præget af en bestemt type arkitektur. Arkitektur der stammer fra en tid, hvor prioriteringerne i byplanlægningen og byggeriet var en anden. Ved at ændre drastisk på bygningerne og områderne mellem bygningerne kan et kvarter, som tidligere var socialt belastet, blive attraktivt for ressourcestærke borgere at flytte til.

3. november udkommer bogen "Arkitektur der forandrer - fra ghetto til velfungerende byområde" på Gads forlag. Bogen er resultatet af et års arbejde i Akademisk Arkitektforening med at kortlægge sammenhænge mellem arkitektur og sociale forhold. Resultatet er en serie artikler om, hvordan bestemte typer af byplaner, bygninger og uderum hænger sammen med menneskers adfærd, psykologi og følelser. Forfatterne til bogen viser, hvordan arkitekturen i udsatte boligområder fremmer uhensigtsmæssig adfærd og bremser den positive udvikling af menneskers fornemmelse af ejerskab over et kvarter.

Eksempler fra udlandet viser vejen frem. Forfatterne til bogen har besøgt boligkvarterer i Frankrig, Holland, USA, Storbritannien og Spanien, hvor ghettoer er blevet transformeret til attraktive boligkvarterer gennem blandt andet drastiske ombygninger. Strategierne er mange - fra nedrivning og nybyggeri efter helt andre principper over en opmærksomhed på vigtigheden af oplevelsesrigdom i byggeriet til indførelse af før-moderne byplaner med en tæt sammenblanding af erhverv, boliger og trafik.

Bogen rummer gode eksempler fra udlandet, som vi i Danmark kan lade os inspirere af, og går tæt på problemerne i de danske bebyggelser.

"Arkitektur der forandrer" er skrevet af nogle af de førende danske specialister på området: Claus Bech-Danielsen, Tom Nielsen, Bo Grönlund, Torben Gade, Camilla Richter-Friis van Deurs, Kristian Skovbakke Villadsen, Louise Kielgast, Mark Vacher, Annette Holek og Marie Bak Mortensen. Bogen er redigeret af Niels Bjørn. Den er finansieret af Akademisk Arkitektforening i samarbejde med Realdania, Velfærdsministeriet og Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.

Yderligere oplysninger:
Jane Sandberg, direktør, Akademisk Arkitektforening, tlf. 21 67 28 19
Niels Bjørn, redaktør, tlf. 20 82 00 78