x

Nyt samarbejdsprojekt skal spare energien i kontorbygninger

Pressemeddelelse 1. september 2008

Pressemeddelelsen er udsendt i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen: Der er en markant mulighed for energibesparelse i de mange ældre kontorejendomme rundt omkring i landet. Derfor er Slots- og Ejendomsstyrelsen, Albertslund Kommune og DATEA ejendomsadministration gået sammen om et projekt, der skal nedbringe energiforbruget og CO2-udslippet i kontorejendommene. Realdania støtter projektet med 2.250.000 kr.

Det store potentiale for energibesparelser i ældre kontorejendomme bliver ikke udnyttet optimalt. Der eksisterer en stor teknisk viden om, hvordan man nedbringer energiforbruget, men der er behov for at omsætte denne viden til konkrete energibesparende tiltag. Her kommer projektet ”Energioptimering i eksisterende kontorejendomme” ind i billedet.   
 
I projektet er Slots- og Ejendomsstyrelsen, Albertslund Kommune og DATEA ejendomsadministration med støtte fra Realdania gået sammen om at formidle energibesparende løsninger, der tager udgangspunkt i kontorbygningernes arkitektur, og som er økonomisk rentable. Løsningerne vil blive afprøvet i en række pilotprojekter i ældre kontorbygninger fra forskellige byggeperioder fra 1900 til 2006. 

Resultaterne skal efterfølgende formidles til alle kontorejendomsforvaltere, som altså fremover vil få et vidensmæssigt grundlag for konkrete energibesparende initiativer - dermed kan ejendomsforvalterne være med til at fremme bæredygtigheden i det byggede miljø.  
 
I projektet vil der således blive udarbejdet følgende, som ejendomsforvalterne kan drage nytte af:
  • Et inspirationskatalog
  • Et digitalt værktøj til at modtage rådgivning om energibesparelser
  • En kampagne, hvor katalog og et digitalt værktøj lanceres
  • Demonstrationsprojekter med ejendomme, som projektejerne stiller til rådighed, hvor resultaterne fra analysefasen kan bringes i anvendelse
”Vi har et stort antal ældre bygninger i vores portefølje, og jeg forventer, at vi med dette projekt får de fornødne værktøjer til at iværksætte flere energibesparende tiltag”, siger Slots- og Ejendomsstyrelsens direktør Carsten Jarlov.
 
Direktør for Miljø- og Teknikforvaltningen, Albertslund Kommune, Niels Carsten Bluhme, siger: ”Det er vigtigt, at vi får formidlet løsninger, der kan omsættes til konkrete handlinger i stedet for tommetykke rapporter, der samler støv på reolen”.   
 
”DATEA forventer, at der i fremtiden vil kunne opnås en positiv sammenhæng mellem energibesparende investeringer, afkast og bruttoleje til gavn for miljø, lejere og ejere. Jeg ser frem til at få efterprøvet den sammenhæng i dette projekt”, siger Afdelingsdirektør i DATEA ejendomsadministration, Jan Gustavson.
 
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, siger: ”Løsninger til energioptimering af den eksisterende bygningsmasse er helt afgørende for at fremme bæredygtighed i det byggede miljø. For Realdania er bæredygtighed et helt centralt parameter, og vi er glade for at kunne være med til at sætte dette projekt i værk”.  

 

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent i Slots- og Ejendomsstyrelsen Catherine Skak Nielsen, e-mail csk@ses.dk, tlf.: 3392 7159
Udviklingschef i Slots- og Ejendomsstyrelsen Kristian Lyk-Jensen, e-mail klj@ses.dk tlf.: 3395 4966/mobil 4096 6235
Afdelingsdirektør i DATEA ejendomsadministration, Jan Gustavson, e-mail jgu@datae.dk. tlf.: 4526 0102
Direktør for Miljø- og Teknikforvaltningen, Albertslund Kommune, Niels Carsten Bluhme, e-mail Niels.Carsten.Bluhme@albertslund.dk tlf : 4368 6701
Projektleder i Realdania, Søren Smidt-Jensen, e-mail ssj@realdania.dk. tlf.: 7011 6666