x

Overbevisende bud på nye rammer for Reden i Århus

Pressemeddelelse 22. februar 2008

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med KFUKs Sociale Arbejde:”Et fremsynet og smukt forslag”. Det er nogle af de ord, som dommerkomiteen bruger om vinderprojektet i en netop afsluttet arkitektkonkurrence om nye rammer for Reden i Århus – et rådgivnings- og værested for udsatte kvinder.

Det er KFUKs Sociale Arbejde og Realdania, der i fællesskab har udskrevet konkurrencen. Målet har været at få et bud på de nye fysiske rammer for Reden i Århus. Reden er et værested for kvinder, og mange af brugerne er prostituerede, som ellers lever en stor del af deres liv på gaden.

Huset, som Reden bor i, er forfaldent og skal under alle omstændigheder enten istandsættes, udbygges eller bygges helt om.

Og i dag kl. 14 er vinderen så blevet udpeget af en enig dommerkomite: Æren tilfalder den københavnske tegnestue Elkiær + Ebbeskov arkitekter.

I sin begrundelse for valget af vinderprojektet udtaler dommerkomiteen blandt andet:

”Arkitektonisk er Elkiær + Ebbeskovs projekt et fremsynet og smukt forslag, som vidner om stor arkitektonisk fornemmelse og menneskelig indsigt hos forslagsstillerne. Huset er imødekommende og forfriskende både i hovedanslag, materialer og detaljer”.

”Det er i overbevisende stil lykkedes forslagsstillerne at koble de indre funktioner med den ydre ”skal”. Derigennem skabes en bygning, hvor det indre og det ydre flettes sammen til en uløselig helhed, der vidner om stor indlevelse i det liv, der på godt og ondt leves i Reden. Dommerkomitéen finder projektet forfriskende uprætentiøst i udtryk og materialevalg, og bygningen udtrykker meget præcist den stemning og den ånd, der kendetegner Reden som værested”.

Hos KFUKs Sociale Arbejde er landformand Birgitte Graakjær Hjort særdeles glad både for vinderprojektet, og for det engagement, som har præget alle de indbudte deltagere i konkurrencen: ”Det glæder os meget, at alle tre deltagerhold har forsøgt at leve sig ind i de svære forhold, der er omkring Redens arbejde. Svære forhold på alle måder; socialt, fysisk, menneskeligt og økonomisk. Samtidig har alle tre deltagerhold givet udtryk for, at de kan se, at Reden gør en forskel, og alle har vist stor sympati for stedets brugere og medarbejdere”, siger Birgitte Graakjær Hjort, landsformand for KFUKs Sociale Arbejde.

”Udfordringen i dette projekt er at skabe en fysik ramme for de udsatte kvinder, der på én og samme tid giver tryghed og frihed for den enkelte”, siger Marianne Kofoed, projektleder i Realdania og tilføjer, ”Vinderprojektet løser dette på fornem vis, samtidig med at arkitekturen medvirker til at give et positivt udgangspunkt for både Redens brugere, medarbejdere og naboer.”

Nu vil KFUKs Sociale Arbejdes landsbestyrelse studere vinderforslaget nærmere og dernæst beslutte, hvordan man kommer videre.

Realdania har økonomisk muliggjort konkurrencen, som har været afholdt i samarbejde med JJW Arkitekter som bygherrerådgivere og Akademisk Arkitektforening som konkurrenceteknisk rådgiver.

Yderligere oplysninger
KFUKs Sociale Arbejde: Landsformand Birgitte Graakjær Hjort, tlf. 21 75 52 39, eller birgitte@christianskirken.dk
Realdania: Projektleder Marianne Kofoed, tlf. 70 11 66 66

FAKTA, projekt konkurrence udskrevet af KFUKs Sociale Arbejde i samarbejde med Realdania:

DE INVITEREDE TEAMS
Praksis Arkitekter ApS

Spektrum Arkitekter ApS
Elkiær + Ebbeskov arkitekter ApS

KONKURRENCENS SEKRETÆR
Arkitekt MAA Anne-Mette Bølling, konkurrencerådgiver
AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening
Strandgade 27A, DK-1401 København K E-mail: konkurrencer@aa-dk.dk

BYGHERRERÅDGIVER
Elin Skammelsen Arkitekt MAA , JJW Arkitekter

DOMMERKOMITÉ
Birgitte Graakjær Hjort, Landsformand, KFUKs Sociale Arbejde
Birthe Willumsen, Landssekretær, KFUKs Sociale Arbejde
Lisbeth Rasmussen, Landsbestyrelsesmedlem, KFUKs Sociale Arbejde
Karla Gosvig, Bestyrelsesformand, Reden Århus, KFUKs Sociale Arbejde,
Joan Fisker Hougaard, Daglig leder af Reden Århus, KFUKs Sociale Arbejde
Marianne Kofoed, Projektleder, Realdania
Anna Mette Exner, Arkitekt MAA Udpeget af Akademisk Arkitektforening
Liv Bach Henriksen, Arkitekt MAA Udpeget af Akademisk Arkitektforening

RÅDGIVERE FOR DOMMERKOMITEEN
Jeanett Bjønness, Souschef i Reden Århus, KFUKs Sociale Arbejde
Birgit Morre Pedersen, Landsbestyrelsesmedlem, KFUKs Sociale Arbejde
Elin Skammelsen, Arkitekt MAA, JJW arkitekter