x

En mulig fremtid for Læsøs unikke tangtage

Pressemeddelelse 8. september 2008

Tanghusene på Læsø er unikke i ordets oprindelige forstand. De er nemlig enestående for øen i det nordlige Kattegat - ingen andre steder i landet finder man tang anvendt som byggemateriale til fulddækning af tage. Tangtagene på Læsø er dog stærkt truede, men en række lokale kræfter igangsætter nu et projekt, der skal afdække fremtidsmulighederne for det gamle håndværk.

Det er kun en generation siden at stort set alle hustage på Læsø var tænget med tang - eller mere præcist betegnet ålegræs. Men en svampesygdom i ålegræsset i Kattegat fik ålegræsset til at knække i små stykker. Den kvalitet af langfibret tang, som skal bruges til at nytænge tangtage har derfor ikke været til stede de sidste 50 år, og man har kun været i stand til at lave nødreparationer af husene. I dag er næsten alle de tilbageværende tangtage på Læsø meget gamle og de vil gå helt tabt, hvis de ikke bliver nytænget indenfor en overskuelig periode.

Et tangtag består af en lang række såkaldte "vaskere" - 10 meter lange snoede tangtove, der vikles omkring tagkonstruktionen, og som danner bund for den løse tang, der herefter lægges oven på "vaskerne" og stampes fast. Dette er et meget krævende arbejde og normalt tager en nytængning af en gård op til en måned med hjælp af et meget stort antal frivillige "stampere".

Det lokale tækkefirma ved Henning Johansen og Læsø Salt er nu gået sammen i et forsøg på at vende udviklingen. Udgangspunktet er, at det nu er muligt at skaffe tang af god kvalitet fra Sydsjællandske kyster samt fra Polen og den østlige del af Tyskland. Det giver mulighed for igen at tænge nye tangtage på Læsø helt fra bunden.

I første omgang vil en mindre bygning blive tænget som pilotprojekt. Samtidig vil man sætte fokus på tangtagene og det gamle håndværk med åbent hus-arrangementer, informationsfoldere og en udstilling på Læsø Saltsyderi. Derudover vil man indgå et samarbejde med Læsø Museum om den fremtidige formidling af tangtagene og sikre, at den opnåede viden bliver opsamlet og formidlet videre til de fredede tangtagsejendomme. Håbet er at gøre det muligt også i fremtiden at kunne bevare det gamle håndværk og den unikke byggestil på Læsø.

Poul Christensen fra Læsø Salt udtaler: "Vi har i mange år arbejdet på at lave en fremtidssikring af Læsø's tangtage, og meget tyder på at vi nu har fundet en løsning, som gør det muligt at skaffe og oplagre tang og dermed vedligeholde tangtagene til en pris der er overkommelig for almindelige boligejere på Læsø."

Realdania støtter projektet med 400.000 kr., og projektleder Erik Rykind-Blarke siger: "Tængning af tangtage og tækning af stråtage er to oldgamle håndværksfag som er overordentlige vigtige for vores kulturarv. Vi håber, at vi med dette pilotprojekt kan udvikle en moderne teknisk løsning for tangtagene, som kan være med til at redde denne unikke del af vores bygningsarv. Samtidig vil vi kunne medvirke til at sikre, at det gamle håndværk - tængning - ikke går til grunde, men bringes ind i det nye årtusinde og bliver udøvet i harmoni med de moderne hjælpemidler".

Yderligere oplysninger
Poul Christensen, Læsø Salt, tlf. 98 49 13 55, salt@saltsyderiet.dk
Projektleder Erik Rykind-Blarke, Realdania, tlf. 70 11 66 66