x

Biblioteket som katalysator for byudvikling skal belyses

Pressemeddelelse 8. oktober 2009

Hvordan kan biblioteket fungere som en dynamo for en positiv udvikling i eksisterende og nye byområder? Det vil Center for Kulturpolitiske Studier ved Danmarks Biblioteksskole nu undersøge i et nyt forskningsprojekt. Projektet skal kvalificere det faglige grundlag for debatten om, hvordan fremtidens biblioteker bliver strategiske faktorer i byudviklingen. Projektet igangsættes for en toårig periode med støtte fra Realdania.

I de senere år har flere danske byer indrettet nye hovedbiblioteker. I øjeblikket planlægger Århus og Helsingør nogle biblioteker, som kan langt mere end blot at låne bøger ud. Indtil nu har det ikke været undersøgt systematisk, hvordan fremtidens bibliotek mere specifikt kan supplere andre af byens kulturtilbud og være en vækstgenerator i byen. Hos Center for Kulturpolitiske Studier ved Danmarks Biblioteksskole vil tre forskere i de næste to år undersøge, hvilke potentialer og barrierer, der er ved at tænke udvikling af by og bibliotek sammen.

Konkret vil forskerne se på en række internationale, nordiske og danske best-practice cases, der alle har været strategiske elementer i byudvikling og byplanlægning. Casene skal også afspejle projekter, hvor man bevidst har arbejdet med oplevelsesudvikling og med at gå nye veje via kreative, eksterne alliancer. Casene skal dermed bidrage med viden og erfaringer, der omsættes til nogle mere generelle anbefalinger for, hvordan biblioteker kan styrke byens liv.

Projektet Biblioteket i byudviklingen – kreativitet, innovation og oplevelse afsluttes i 2011. Herefter publiceres erfaringer og resultater i et samlet, offentligt tilgængeligt værk. Løbende vil forskerne blandt andet også skrive artikler til fagblade. Projektet gennemføres af forskere ved Danmarks Biblioteksskole: Dorte Skot-Hansen, mag.art. i kultursociologi og leder af Center for Kulturpolitiske Studier, lektor og ph.d. Henrik Jochumsen og lektor og ph.d. Casper Hvenegaard. Projektet får også tilknyttet en følgegruppe, som består af repræsentanter fra Copenhagen Business School, Institut for Innovation og Organisationsøkonomi; Anvendt Kommunal Forskning samt Center for Strategisk Byforskning, Institut for Arkitektur og Design.

Centerleder Dorte Skot-Hansen udtaler: ”Vi er utrolig glade for, at Realdania har valgt at støtte dette forskningsprojekt. Vi ser det i forlængelse af det fokus, Realdania i de seneste år har haft på projekter, der satser på at optimere samspillet mellem byens rum og byudvikling. Her kan biblioteket også spille en vigtig rolle som katalysator for forandring og byudvikling ved at skabe rum for meningsfulde oplevelser, nye møder og kreative alliancer. Men det kræver, at bibliotekerne gentænker deres vision i forhold til, hvordan de kan forholde sig til byernes behov for udvikling og borgernes behov for kreative udfordringer.”

”Biblioteket er det offentlige sted, hvor vi alle mødes - uanset alder, socialt tilhørsforhold eller interesser. Biblioteket er også typisk det medborger- eller kulturhus, der har langt flest besøgende i enhver kommune. Derfor er biblioteket helt naturligt en potentiel dynamo for enhver byudvikling. Specielt hvis biblioteket tænkes som en integreret del af det daglige liv i byen og med et sigte på at henvende sig med kreative og positive tilbud til alle borgere. Biblioteket i Seattle i USA vendte en hel bydel fra at være trist og mistrøstig til at være fremadrettet og trendy”, siger direktør i Realdania, Hans Peter Svendler, og fortsætter: ”I Realdania finder vi det yderst positivt, at der med dette projekt skabes forskningsbaseret viden om bibliotekernes potentialer i byudviklingen. Bibliotekets fremtid ligger ikke alene i at være et ”boghus”, men i at være vores alles urbane mødested”. 

Realdania bidrager til projektet med 617.000 kroner.