x

Mulighedernes Land ser på nye projekter i stedet for en svævende sti

Pressemeddelelse 10. marts 2009

Bornholms Regionskommune har udsendt følgende pressemeddelelse: Planerne om at etablere "en svævende sti" mellem Gines Minde og Jons Kapel, må nu opgives som følge af manglende miljødispensation. Projektet har indgået som en del af Mulighedernes Land, og parterne bag - Bornholms Regionskommune og Realdania - arbejder nu videre med at realisere de øvrige udpegede projekter samt finde nye projekter som erstatning for stien.

Den svævende sti skulle have fungeret som supplement til den nuværende, men svært passable terræntrappe, der indgår som en del af vandre- og cykelruten langs den bornholmske vestkyst.

Området ligger inden for naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje, og projektet krævede derfor dispensation herfra. Det er Miljøcenter Roskilde, der administrerer denne regel, og projektidéen blev på et tidligt stade præsenteret for miljøcenteret. På dette tidlige tidspunkt og med det materiale der blev forelagt, havde centeret ikke bemærkninger, men forbeholdt sig sin stilling.

Derfor blev projektplanerne efter bearbejdelse igen forelagt for Miljøcenteret til en forhåndsvurdering i januar 2009. Miljøcenter Roskilde vurderede på det nye grundlag, at der ikke kan forventes meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til en stibro i området.

Projektet med en svævende sti blev udviklet som en del af Mulighedernes Land - et 6-årigt partnerskabsprojekt, hvor Realdania samarbejder med Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune. Formålet er at udvikle nye strategier til at vende udviklingen og styrke livskvaliteten i danske yderområder. Den bornholmske del af partnerskabsprojektet skal være med til at øge tilgængeligheden til unikke bornholmske kultur- og naturmiljøer på landet og herunder tilføre nye funktioner og kvaliteter til disse miljøer og småbyer.

Der arbejdes fortsat med de øvrige projekter i Mulighedernes Land på Bornholm. Det drejer sig om projekt "Ud på Landet" med Østerlars og Klemensker som demonstrationsbyer samt projekt "Den nye bymidte" med Østermarie som demonstrationsby. Projekterne bliver behandlet med henblik på vedtagelse hos Realdania og Bornholms Regionskommune i foråret 2009.

Samtidig vil det nu i et samarbejde mellem kommunen, Realdania og andre bornholmske aktører blive drøftet, hvilke alternative projekter, der - i stedet for den svævende sti - kan realiseres som en del af den bornholmske deltagelse i Mulighedernes Land.

Borgmester Bjarne Kristiansen er optimistisk, selvom han finder det er ærgerligt, at projekt "Den svævende sti" ikke bliver realiseret: "Jeg synes, den svævende sti var et visionært og spændende projekt, der kunne have haft stor betydning for den bornholmske turisme, men jeg er sikker på, at det nok skal lykkes at finde andre lige så gode tiltag, der kan gennemføres sammen med Realdania, "siger borgmesteren.

Yderligere oplysninger
Borgmester Bjarne Kristiansen, Bornholms Regionskommune, tlf. 56 92 00 00
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66