x

Fællesplads giver mere fællesskab i Brejning

Pressemeddelelse 21. december 2009

Petanquebane, bålplads, motionsredskaber og en pavillon. Det er blot nogle af ingredienserne i en ny fællesplads, som i løbet af 2010 bliver anlagt i landsbyen Brejning ved Vejle. Realdania støtter sammen med blandt andre Vejle Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet og LAG Vejle Brejning Borgerforenings initiativ om den nye plads, som skal styrke fællesskab og aktivitet i lokalsamfundet.

Landsbyen Brejning ved Vejle kan bryste sig af ikke at lide under den fraflytning, som i disse år ellers kendetegner mange små- og landsbyer i Danmark. Derimod er flere og flere flyttet til Brejning gennem de seneste år, og det har skabt behov for et fælles samlingssted med frirum, legeplads og rekreative områder, hvor både børn, unge og voksne kan mødes om spontan motion, bevægelse og samvær.

Brejning Borgerforening besluttede at finde et egnet sted, og valget faldt på et område, der tidligere har fungeret som legeplads. Til trods for, at der ikke længere er nogen legeredskaber på pladsen, mødes Brejnings børn og unge nemlig stadig på pladsen, og derfor vurderede borgerforeningen, at den også havde potentiale til at fungere som et mere officielt samlingssted.

I løbet af 2010 anlægges den nye fællesplads med en række forskellige aktiviteter, der alle lægger op til aktivt samvær. Blandt andet etablerer man:

  • legeplads for børn med blandt andet en sansegynge 
  • motionsredskaber for voksne 
  • petanquebane 
  • pavillon 
  • bålplads, borde og bænke 
  • kuperet terræn med træer og buske, der lægger op til aktivitet og bevægelse

Fællespladsen er åben for alle, og det er også et af Brejning Borgerforenings mål, at de mange udviklingshæmmede borgere, som bor på kommunens forskellige institutioner i området, vil bruge det nye mødested. 

Den nye fællesplads støttes foruden bidragydere nævnt ovenfor også af VAF Fonden og Kriminalpræventivt Råd samt en lang række lokale foreninger og forretningsdrivende. Det er også lokale erhvervsdrivende, som fremover finansierer driften af pladsen. Realdania bidrager med i alt 50.000 kroner til anlæggelsen.

En af initiativtagerne bag Fællesplads Brejning, Tina Hansen siger om projektet: ”I dag ser man en tendens til, at hver familie i fritiden færdes på deres egen matrikel. Vi vil gerne have borgere mere ud og i højere grad indgå i et fællesskab med alle. Der er også mange, som ikke motionerer i det daglige, og fællespladsens aktiviteter vil give alle generationer mulighed for mere motion og bevægelse i hverdagen. Vi glæder os rigtig meget til at etablere Fællesplads Brejning til foråret, og med det flotte bidrag fra Realdania er vi tæt på målet.”

Projektleder i Realdania, Anne-Mette Gjeraa siger om Realdanias støtte til fællespladsen: ”Fælles mødesteder er rigtig vigtige ude omkring i lokalsamfundene. Ikke mindst i de små lokalmiljøer. Den nye plads i Brejning har både stærk lokal og kommunal opbakning, og det ser vi som en meget positiv og vigtig dimension ved projektet. Pladsen vil desuden ikke kun kunne gavne lokalsamfundet socialt, men også når det gælder sundhed, fordi indretningen af den i høj grad inviterer til, at det er fysiske aktiviteter, man er fælles om.”