x

Værdifuld viden om byggeskik skal skabe bedre renoveringer

Pressemeddelelse 30. april 2009

I regi af 'Renovering 2010' lancerer Grundejernes Investeringsfond (GI) og Realdania i dag et omfattende digitalt opslagsværk om dansk byggeskik fra 1850 til 1970. Med udgivelsen er en stor mængde værdifuld viden om dansk bygningskultur blevet bevaret for eftertiden, og målet er, at råd-givere og håndværkere kan udføre endnu mere kvalificerede renoveringer og moderniseringer med respekt for de ældre bygninger.

Bevarelsen af dansk bygningskultur er blevet styrket med udgivelsen af det digitale opslagsværk, www.danskbyggeskik.dk, hvor man først og fremmest kan finde let tilgængelig information om de forskellige byggeteknikker og materialer, som blev anvendt i forbindelse med opførelse af etageboliger i Danmark fra 1850 til 1970. Opslagsværket består af op mod 80.000 digitaliserede sider fra bøger, tidsskifter, fagblade, bekendtgørelser etc. Man kan også finde ordbøger, temaartikler, filmmateriale og tusindvis af billeder og illustrationer på den nye hjemmeside.

Realdanias direktør, Hans Peter Svendler, siger: "Vi har støttet dette initiativ, fordi vi ser grundlæggende viden om ældre bygningers konstruktioner som en forudsætning for, at man som rådgiver og håndværker kan arbejde kvalificeret med at renovere disse bygninger på en respektfuld måde. Og med et så omfattende og systematiseret opslagsværk, som www.danskbyggeskik.dk er blevet til, har både studerende og professionelle inden for de byggefaglige miljøer fået stillet et godt og effektivt værktøj til rådighed."

GI's direktør, Lars Axelsen, siger: "I Grundejernes Investeringsfond engagerer vi os meget i initiativer, der bidrager til bevarelsen af den danske bygningskultur, og vi ser dette nye opslagsværk som en guldgrube af historisk viden, som især vil komme yngre generationer af håndværkere og rådgivere til gode. Vi tror på, at det vil resultere i bedre renoveringer."

Da især håndværkerelever og studerende er vigtige målgrupper for projektet, vil disse få gratis adgang til opslagsværket. Professionelle rådgivere og håndværkere vil efter en gratis introduktionsperiode kunne abonnere på værket hos Byggecentrum.