x

Energibesparelser gennem overblik med Energikoncept.dk

Pressemeddelelse 17. august 2009

Et nyt web-baseret hjælpeværktøj – ”Energikoncept.dk” – gør energirenovering af ejendomme langt mere overskuelig. Det nye gratis værktøj er udviklet specielt med fokus på renovering af etageejendomme og kan bruges af alle, der gerne vil afprøve de energimæssige konsekvenser af en bygningsrenovering.

Tænk på din CO2-udledning og spar penge på drift af ejendommen!
 
Dette kunne være parolen for Energikoncept.dk – et nyt gratis web-værktøj og tilbud til alle, der beskæftiger sig med bygningsrenovering enten som professionel, ejendomsforening eller bygningsejer.
 
Energikoncept.dk giver muligheden for virtuelt at afprøve forskellige materialevalg og tiltag forud for selve renoveringsarbejdet. Hjemmesiden er baseret på et tre trins princip – opret bygning, afprøv renoveringsmuligheder og se resultatet. En renoveringssimulator og illustrative 3D visualiseringer giver overblik og beregninger på energiforbruget ved forskellige renoveringsløsninger.
 
Med det nye værktøj bliver det nemmere og tilgængeligt for alle at træffe de rigtige valg – både set ud fra et energioptimerings- og driftsmæssigt synspunkt.
Det er Renovering 2010, som er finansieret af Realdania og Grundejernes Investeringsfond, som står bag værktøjet.
 
”Vi lever i en tid, hvor der sættes mere og mere fokus på energi og miljø. Et af de mest oplagte steder at starte med energibesparelser er i vores boligmasse, hvor der virkelig er store besparelser at hente med meget få tiltag. Der er desværre ikke mange som er bevidst om, at der kan spares meget i ejendomsdriften ved at tænke energirigtigt. I Tyskland, hvor der er mere interesse for dette område, viser erfaringer, at der er et besparelsespotentiale på over 80 % ved at arbejde med energirigtige løsninger i renoveringsprojekter”, siger Graves Simonsen, udviklingschef hos sbs rådgivning a/s, der fungerer som sekretariat for Renovering 2010, og som står bag konceptidéen til værktøjet.
 
Med energikoncept.dk får brugerne desuden anbefalinger til, hvilken rækkefølge forskellige energioptimerende tiltag bør tages i, samt en rapport, der kan bruges som genvej til en forhåndstilkendegivelse hos myndighederne, hvis der er brug for byggetilladelse.