x

Grønnegade i Odense bliver et ungt opholdssted

Pressemeddelelse 14. januar 2009

Pressemeddelelse udsendt af Odense Kommune:
Vinderen af den åbne internationale projektkonkurrence om omlægningen af Grønnegade i Odense er nu fundet. Med et forslag, der giver Brandts en værdig ankomstplads, og som samtidig opfylder Odense Kommunens ønske om at etablere et moderne byrum til aktiviteter og ophold, er den nystartede tegnestue MA-SU Planning valgt til at tegne omdannelsen af Grønnegade. Onsdag den 14. januar 2009 bliver vinderprojektet præsenteret i Auditoriet på Brandts.

Odense er kendt for den gule teglklinke, der bliver brugt som belægning på alle byens fortove. Og netop teglklinken er det bærende element i et forslag fra tegnestuen MA-SU Planning, der er blevet udpeget som vinder af projektkonkurrencen om en omlægning af Grønnegade i Odense.

Vinderforslaget giver belægningstraditionen et moderne udtryk ved at lade den gule teglklinke slynge sig ned ad gaden i et bølget mønster. Forslaget indeholder også bløde og organisk formede sidde-plinte og et robotstyret skygge- og vandspil. Til sammen giver det et nyt og frisk udtryk, som gør Grønnegade til et alternativt og ungt opholdsted i forhold til Odenses mere klassisk og geometrisk organiserede byrum.

"Som rådmand - og ikke som mindst borger i byen - ser jeg frem til at kunne tage den omdannede Grønnegade i brug om en årrække", siger rådmand Anker Boje, By- og Kulturforvaltningen, Odense og fortsætter: "Jeg er sikker på, at vi med vinderforslaget får et byrum, der på en gang henvender sig til områdets beboere og gæster i alle aldre, samtidig med at det er en værdig ankomst til Brandts."

Hans Peter Svendler, direktør i Realdania siger: "Vi finder forslaget interessant ved sin nyfortolkning af Odenses belægningstradition i gule klinker. Odense vil få en nyt og spændende plads, der vil kunne fungere som en flot forplads til Brandts historiske bygninger og som et nyt rum for Brandts kulturelle arrangementer."

Den åbne, internationale projektkonkurrence om en omlægning af Grønnegade blev udskrevet i foråret 2008. Omlægningen af Grønnegade er en del af Odenses Kulturstrategi og finansieres i et samarbejde mellem Odense Kommune og Realdania.

I dag henligger Grønnegade som en parkeringsplads og adgangsvej til parkeringspladser langs Kongestien, og ønsket har været at omdanne gaden til en værdig ankomstplads for Brandts og til et attraktivt og moderne byrum, som udnytter de mange potentialer, der er opstået med ombygningen af Brandts Klædefabrik.

Konkurrencen har været afholdt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Alle indkomne forslag vil være udstillet i Auditoriet på Brandts, fra den 15. til den 31. januar. Tirsdag-søndag kl. 10-17 og torsdag 12-21.

Dommerbetænkningen kan hentes på Brandts.