x

Storværk om den danske herregård gennem 500 år genudgives

Pressemeddelelse 5. november 2009

Da Nationalmuseets storværk "Herregården – Menneske, Samfund, Landskab, Bygninger" udkom i 2004, blev det udsolgt allerede inden første bind var på gaden. Nu genudgives værket ved Dansk Bygningsarv med støtte fra Realdania.

Ud over Danmark ligger herregårdene som en del af det kulturlandskab, de gennem tiderne selv har været med til at forme. De store huse vidner om århundreders liv og virke og om den væsentlige indflydelse, gårdene og deres ejere har øvet på livet i Danmark - kulturelt, politisk og økonomisk. Men gennem de sidste hundrede år har herregårdenes situation ændret sig i takt med den samfundsmæssige udvikling i Danmark. Godserne med deres prægtige bygninger, parker og vidtstrakte marker skal finde en ny rolle.

 

Bogværkets fire bind udgør tilsammen en nuanceret behandling af herregårdsmiljøet gennem 500 år, fra senmiddelalder til den nyeste nutid. Temaerne er: Gods og samfund - Anlæg, interiør og have - Drift og landskab - Moderne brug og bevaring. I den let tilrettede epilog inddrages ny viden fra Fremtidens Herregård, en herregårdskampagne, som Realdania gennemfører i perioden 2008-2012.

"Det er glædeligt, at det nu er blevet muligt at genudgive det samlede herregårdsværk, så den enestående og eftertragtede publikation igen kan blive tilgængeligt for de mange interesserede. Genudgivelsen ligger også i god tråd med Realdanias kampagne Fremtidens Herregård, som frem til 2012 skal være med til at revitalisere herregårdene, så de kan genindtage en position som dynamoer for udviklingen på landet", siger Christian Andersen, projektleder i Realdania.

Værket er rigt illustreret i farver - fotograferet af Roberto Fortuna fra Nationalmuseet og luftfotograf Jan Kofod Winther og skrevet af områdets førende eksperter. Redigeret af John Erichsen, direktør Reventlow-Museet og Mikkel Venborg Pedersen, konstitueret overinspektør, Nationalmuseet, Frilandsmuseet. Med genudgivelsen er der ikke tale om en ny udgave, men om et let tilrettet genoptryk.

"Vi er stolte over at genudgive vores egen tids store herregårdsværk, som på én gang besidder en høj faglighed og både er levende og flot formidlet. Samtidig formår værket at komme godt omkring begrebet 'herregård' og tegne et levende billede af herregårdenes problemer i nutiden", siger Thomas Martinsen, direktør i Dansk Bygningsarv.

Værket kan købes via info@bygningsarv.dk, hos Nationalmuseet eller bestilles til levering hos den lokale boghandler.