x

Lys er ikke bare lys på en hospitalsgang

Pressemeddelelse 7. december 2009

Lys er ikke bare lys - og slet ikke, hvis man befinder sig på et hospital. For meget lys generer patienterne. For lidt lys er et problem for personalet. Og for ensartet lys er kedeligt for alle parter. En ny rapport viser, hvordan computer- og dagslysstyret belysning på hospitalsgange kan forbedre forholdene markant for både patienter og personale.

De fysiske rammer på et hospital skal – blandt utrolig meget andet – sikre et godt fysisk miljø med tilstrækkelige mængder dagslys. Dette har i praksis vist sig at være en svær opgave at løse. Mange gangområder på hospitaler lider eksempelvis under alt for lidt dagslys. Og da gangområderne i høj grad benyttes til ophold og adspredelse for både patienter og personale, er det oplagt at se nærmere på, hvordan kunstlyset kan optimeres i forhold til dagslyset i disse områder.

Flere danske hospitaler står overfor større renoveringer i den nærmeste fremtid, og projektet ”Computer- og dagslysstyret belysning på hospitaler” er derfor særlig relevant netop nu. Udgangspunktet for projektet har været afprøvning af computer- og dagslysstyring af belysning på to afdelinger, Radiologisk Afdeling og Neurologisk Afdeling, på Rigshospitalet i København.

Resultaterne af brugerundersøgelserne på de to afdelinger viser, at der kan opnås store forbedringer ved at benytte bedre lyskilder på hospitalsgangene. Ved at bruge større armaturer med lyskilder i store klynger får man en mere ujævn lysfordeling – så undgår man, at hospitalsgangen ligner en motorvej, og derved opfatter både patienter og personale gangen som mere varieret og spændende.

Med computerstyringen kan lysstyrken reguleres i takt med dagslysets styrke og den generelle døgnrytme. Også her er der store fordele at hente for både patienternes og personalets velbefindende. Og endelig giver lysstyring mulighed for at bruge energi på en mere intelligent og energibesparende måde.

Bag projektet, der er støttet af en lang række fonde, står den industrielle designer Carlo Volf, MDD. Arkitektskolen Aarhus har netop bevilget et ph.d.-studie til Carlo Volf, der yderligere skal skabe viden på området.

”Resultaterne viser, at god belysning kan minimere negativ påvirkning og fremme positiv påvirkning markant hos både patienter og personale. I forlængelse af dette projekt bliver det interessant at undersøge nærmere, hvordan de mere positive fysiske rammer kan påvirke faktorer som stress og restitueringsperiode på hospitaler,” siger Carlo Volf.

”Vi ser projektet som et fint indspark i den aktuelle debat om de kommende års renoveringsopgaver og nybyggerier indenfor sundhedsområdet. Her er mulighed for at skabe en bæredygtig udvikling af både de fysiske rammer til gavn for alle brugere, og på det miljømæssige område”, siger Lennie Clausen, projektleder i Realdania.

Fakta

Projekt ”Computer- og dagslysstyret belysning på hospitaler” ser nærmere på oplevet lys. Det vil sige lys som en ladet og aktiv medspiller i arkitekturen.

Projektet redegør for, hvorfor lys er en ladet størrelse og kommer ind på, hvordan vi får det bedst mulige ud af lyset med udgangspunkt i arkitekturen på hospitaler i Danmark.

Lys er et stemningsskabende element, der udover at fremhæve arkitektonisk rum og form, påvirker vores humør og dermed er med til at understøtte vores trivsel og sundhed. Lys handler ikke kun om at løse synsopgaver, men om at understøtte oplevelser og fremme velvære.

Projektets konkrete lysforsøg er med til at anskueliggøre det potentiale, der ligger i oplevet lys, og gennem rapporten med resultaterne fra lysforsøgene på Rigshospitalet kan denne viden komme til bredere anvendelse i Danmark.