x

Karbygaard – almene boliger, forsamlingslokaler og kontorfælleskab i landsbyen

Pressemeddelelse 18. maj 2009

Ved Randers Fjord har man nærmest gjort genanvendelse af bevaringsværdige gårdejendomme til et speciale. I landsbyen Kare øst for Randers Fjord kaster Randersegnens Boligforening sig nu for tredje gang over restaurering og omdannelse af en firelænget gård til almene boliger, fælleslokaler til landsbyen og faciliteter til enmandsvirksomheder. Projektet gennemføres i samarbejde med Foreningen til bevarelse af Karbygaard, arkitektfirmaet Exners Tegnestue A/S, Norddjurs Kommune og Realdania.

Landsbyen Kare er karakteriseret ved et enestående kulturmiljø og en historisk bevidst og engageret befolkning på omkring 60 beboere i alle aldre. Det var derfor også Foreningen til bevarelse af Karbygaard, der henvendte sig til Randersegnens Boligforening med et forslag om at indgå et samarbejde omkring den stærkt forfaldne og ubeboede stråtækte bindingsværksgård Karbygaard, som ligger centralt placeret i landsbyen.

Tanken er at omdanne Karbygaard til boligformål og offentlige faciliteter, som skal styrke det lille samfund både socialt, kulturelt og erhvervsmæssigt - og dermed gøre det endnu mere attraktivt at bo i Kare. Tre af gårdens længer bliver indrettet til almene boliger, mens østlængen - der ligger strategisk placeret ud mod byens plads - indrettes med fælleshus og fælleskontorer. Haveområdet omkring Karbygaard bevarer sin karakter af fællesjord, hvor alle i landsbyen har adgang.

Randersegnens Boligforening har tidligere med stor succes givet nyt liv og anvendelsesmuligheder til bevaringsværdige gårdejendomme. I 2003 indgik boligforeningen et samarbejde med Realdania og Nørhald Kommune omkring Skjødtgården i landsbyen Vestrup. Gården er i dag totalrestaureret og indrettet med 14 almene boliger. Med Skjødtgården som rollemodel gik boligforening efterfølgende selv i gang med et lignende projekt på gården Syvager i Lem.

Arkitektfirmaet Exners Tegnestue A/S, der har stor erfaring i netop denne type opgaver, har udviklet idéforslaget til omdannelsen af Karbygaard. Den samlede projektøkonomi for restaureringen og omdannelse af Karbygaard er på knap 15,6 mio. kr. Projektet støttes af Norddjurs Kommune og Realdania.

"Vores ønske er at fastholde det positive i det gamle landsbysamfund, nemlig en tradition, hvor generationerne bor tæt sammen, hvor man holder hånden under hinanden og samtidig giver plads til forskellighed. Forudsætningen for det gode landsbyliv er en forankring i historien og en åbenhed overfor fremtiden," siger Inger-Lise Maarup, formand for Foreningen til bevarelse af Karbygaard, og fortsætter: "Karbygaard-projektets gennem-førelse er netop den katalysator der sikrer, at landsbyens ressourcer kan udfoldes til gavn for fællesskabet i Kare og som model for bottom-up landdistriktsudvikling. Samarbejdet med Randersegnens Boligforening og Realdania har gjort det muligt at realisere de tanker, der udtrykkes i vores arbejdsfilosofi: Vi bevarer fortiden for fremtiden."

"For Randersegnens Boligforening har Karbygaard været en naturlig opgave at påtage sig, efter en henvendelse fra den lokale borgergruppe. Vores kærlighed til gamle gårde startede i Vestrup og fortsatte i Lem, og nu er vi kommet til Karbygård. Her tager vi den lille landsby op til bearbejdning ved at prøve på at fastholde byens karakter med fællesjord helt op til gårdene og dermed bearbejde jorden omkring som byjord. Sammen med den lokale borgergruppe er vi sikre på at kunne bevare og udbygge det stærke sammenhold, der er i landsbyen Kare. Vi glæder os til at få Kare med på vores landkort", siger forretningsfører Svend Aage Nielsen, Randersegnens Boligforening.

Torben Jensen, borgmester i Norddjurs Kommune, glæder sig meget over udsigterne til, at Karbygaard og de mange historier, som er knyttet til ejendommen, nu bevares for eftertiden: "Tak til Realdania og Randersegnens Boligforening, som gør det muligt for os at gennemføre dette projekt. Et af Norddjurs' særkender er kombinationen af små, unikke landsbysamfund og større bycentre. Landsbyerne danner ramme om megen lokal egnshistorie, og bevarelsen af Karbygaard falder fint i tråd med perlerækken af oplevelsesprojekter, som man kan besøge langs Randers Fjord", siger Torben Jensen.

"Det nye og sociale aspekt i dette projekt er kombinationen af almene boliger og offentlige fællesfaciliteter, som vil skabe nyt liv og kunne styrke landsbysamfundet", siger Christian Andersen, projektleder i Realdania og tilføjer: "Samtidig ser vi Karbygaard som en videreudvikling af projektet med Skjødtgården i Vestrup. Området omkring Randers Fjord vil med de tre omdannede gårdanlæg nu kunne fungere som "showcase" for genanvendelse af bevaringsværdige gårdejendomme, og på den måde formidle erfaringer til andre."