x

Den bæredygtige kompakte by er på dagsordenen i ny bog

Pressemeddelelse 23. april 2009

Vores byer vokser og breder sig løst og usammenhængende ud i landskaberne. EU-Kommissionen har derfor efterlyst modeller for en mere koncentreret og bæredygtig byudvikling. På den baggrund har Center for Strategisk Byforskning under Realdania Forskning gennemført et udviklingsprojekt om bæredygtige kompakte bebyggelser i Danmark. Bogen "Bæredygtig Kompakt By" er et resultat af dette projekt.

Bogen "Bæredygtig Kompakt By" belyser, hvordan man på den ene side kan få miljømæssige fordele ved kompakt, tæt og blandet bebyggelse med lavt ressourceforbrug og høj udnyttelsesgrad - og på den anden side honorere kravene om, at moderne boliger og erhverv skal have gode dagslysbetingelser, en attraktiv placering samt adgang til gode friarealer.

Begrebet "kompakt by" bliver belyst gennem modelstudier af bebyggelsestyper med høje udnyttelsesgrader, og afprøvet på konkrete arealer i henholdsvis Københavns Nordhavn og Kolding. Ud over rumlige og bymæssige kvaliteter undersøges vind-, lys- og energiforhold i de kompakte bebyggelser.

Bogen skubber til vante forestillinger om tæthed og lægger op til diskussion om, hvordan vi bygger.

Poul Bæk Pedersen, der har ledet projektet og er bogens redaktør, siger: "Det har været et meget spændende udviklingsprojekt, hvor vi med modelstudier af "kompakt by" har fået udfordret vores opfattelse af bymæssig tæthed. Samtidig har vi peget på arkitektoniske muligheder og også bymæssige kvaliteter i en mere kompakt bæredygtig udvikling i vores byer. Vi håber med projektet at kunne være med til at videreudvikle diskussionen om forskellige grader af kompakthed i forskellige bymiljøer."

"Udviklingsprojektet sætter fokus på, at vores ressourceforbrug i høj grad afhænger af den enkelte bebyggelsestype. Vi ser frem til, at "Bæredygtig Kompakt By" kan understøtte kommunernes planlægning i forhold til at begrænse byernes ressourceforbrug, samtidig med at der sikres boligmiljøer af høj kvalitet," siger projektleder Karen Skou, Realdania.

Bogens redaktør og projektleder er Poul Bæk Pedersen, lektor ved Institut for By og Landskab, Arkitektskolen Aarhus og medindehaver af BSAA arkitekter. Blandt bogens øvrige bidragydere er stadsarkitekt Jan Christiansen, Københavns Kommune; byplanchef Rita Justesen, By & Havn, direktør Mette Lis Andersen, Realdania Arealudvikling; forskningschef Gertrud Jørgensen, Center for Skov, landskab og planlægning, KVL; Arkitektskolen Aarhus, BSAA arkitekter, Transform, Teknologisk Institut og ALECTIA.

"Bæredygtig Kompakt By" udkommer 23. april på Arkitektens Forlag. Bogen er på 144 sider, den er rigt illustreret og har tekst på både dansk og engelsk.

Yderligere oplysninger
Projektleder Poul Bæk Pedersen, Arkitektskolen Aarhus, tlf. 8936 0000, 2239 3442
Center for Strategisk Byforskning, professor Gertrud Jørgensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet tlf.: 3528 1828
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf.: 7011 6666