x

Bæredygtigt byggeri sættes på formel

Pressemeddelelse 17. december 2009

Hvordan måler man, om et byggeri er bæredygtigt? Det findes der i dag ikke noget dansk system til. Derfor indleder Realdania nu en undersøgelse af en række internationale målesystemer i samarbejde med Byggeriets Evaluerings Center og Statens Byggeforskningsinstitut. Formålet er at skabe viden og debat om mulighederne for at introducere evaluering og certificering af bæredygtighed i det danske byggeri. Konkret afprøves fire internationale evalueringssystemer på to kontorejendomme.

Danmark halter bagefter, når det gælder brug af evaluerings- og certificeringssystemer for bæredygtigt byggeri. Internationalt bruges der nemlig allerede adskillige metoder til at måle, hvor grøn en bygning er. Det gælder for eksempel både i Storbritannien, Tyskland, Frankrig og USA, hvor man i flere år har kunnet bygge efter eksakte bæredygtighedssystemer. Mens der i Danmark endnu ikke er udviklet et samlet system til at måle bæredygtigt byggeri og heller ikke endnu er tradition for at certificere bygninger med hensyn til, hvor bæredygtige de er.

For at danne et videngrundlag, der kan introducere bæredygtighedsevaluering i dansk byggeri, undersøger Realdania nu i samarbejde med Byggeriets Evaluerings Center (BEC) og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) fire eksisterende målesystemer.

De fire systemer, der afprøves i en dansk kontekst, er:

  • det engelske BREEAM, der udover Storbritannien også benyttes i en lang række andre lande   
  • det amerikanske LEED, som også er internationalt udbredt 
  • det tyske DGNB 
  • det franske HQE 

Flere danske rådgivere har medarbejdere, der allerede er certificeret til at gennemføre BREEAM- og LEED-evalueringer. Det er også de to systemer, som danske byggevirksomheder oftest møder i udlandet.

Konkret gennemføres undersøgelsen via målinger på to danske, nybyggede kontorejendomme og af internationale assessorer fra de forskellige certificeringssystemer.

Alle systemer tager udgangspunkt i en bred forståelse af bæredygtighed. Men systemerne lægger forskellig vægt på de enkelte delområder. Det betyder, at den samme bygning kan ”score” lidt forskelligt fra system til system. Ved at afprøve fire systemer er der mulighed for at få et bredt overblik og et meget kvalificeret bud på, hvordan man kan måle bæredygtighed, og hvordan systemerne fungerer i en dansk sammenhæng.

Direktør Peter Hesdorf, BEC siger om projektet: "Hvis man indfører et fælles bæredygtighedssystem i Danmark, er det vigtigt, at vi allerede nu får testet systemer i en dansk kontekst. I Danmark har vi en tendens til at reducere bæredygtighed til et spørgsmål om miljø og økologi. Ja, måske endda kun energispørgsmål. Derfor mener vi, at projektets resultater i et længere perspektiv kan være med til at kvalificere den fremtidige beslutningstagning. For eksempel i et kommende grønt bygningsråd."

Projektleder Lennie Clausen, Realdania ser meget positivt på projektets potentiale for at kvalificere bæredygtighed i byggeriet: ”Den helt konkrete og virkelighedstro afprøvning med rigtige bygninger og rigtige assessorer giver et langt bedre videngrundlag end ”skrivebordsanalyser”. Ikke mindst, fordi afprøvningen vil kunne engagere byggeriets parter direkte i debatten om bæredygtighed, og hvordan vi måler det. Derfor kan projektet også medvirke til at hæve vidensniveauet i den danske byggesektor, når det gælder den internationale udvikling.”

Det er BEC og SBi, som i samarbejde gennemfører test og afrapporterer resultaterne. Det sker fra januar til maj 2010.