x

Bryggeri, bygningsarv og gammelt håndværk bevares i Fjerritslev

Pressemeddelelse 30. juni 2009

Duften af nybrygget øl er måske nok ved at fortabe sig, men ellers står Fjerritslev Bryggeri som da det blev bygget i 1897. Bygningerne rummer i dag Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum, og har de senere år gennemgået forskellige former for restaureringsarbejder. Nu står bygningens fornemme og tidstypiske facader foran et større restaureringsarbejde, der støttes af Realdania.

Bryggeriet blev opført i Fjerritslev i 1897 af Peder Kjeldgaard, som døde i 1919, hvorefter først hans enke, og siden hans datter drev virksomheden videre indtil datterens død i 1982. På det tidspunkt henstod bryggeriet ganske, som det var blevet opført og med de originale installationer - selve ølbrygningen var ophørt få år forinden.

Kirsten Kjeldgaards testamente overdrog bygningen til "Brygger P. Kjeldgaards Familiefond", som siden sammen med en støtteforening har drevet det som egns- og bryggerimuseum.

Bryggeriet ligger som en unik historisk bygning i midten af Fjerritslev by, og var ved sin opførelse efter sigende det første beboelseshus i byen i fulde to etager. Bygningen er et typisk eksempel på en beboelsesejendom fra stationsbyens barndom og dermed af stor kultur- og lokalhistorisk interesse.

Det kommende restaureringsprojekt omfatter bevaringsarbejder på bygningens nordgavl samt øst-, vest- og sydside. Derudover skal forhusets flotte gesimsbånd på facaden mod hovedgaden restaureres. I forbindelse med restaureringen vil museet sætte fokus på den gamle håndværksmæssige kunnen, der kræves for at udføre restaureringen.

Projektet er et led i en løbende restaurering, der blev påbegyndt allerede i 1985 efter råd fra Statens Bygningsfredningsfond og under vejledning af arkitekterne C. Nørgaard Pedersen og C. Wohlert, og som siden med stor faglig kvalifikation er fulgt op på baggrund af en rapport udarbejdet af Center for Bygningsbevaring.

Ellen Helvind, formand for Brygger P. Kjeldgaards Familiefond siger: "Med stor glæde og taknemlighed har Museet modtaget Realdanias tilsagn om at ville støtte en fortsat restaurering af vor mere end 100-årige bryggeribygning. Vi ser tilsagnet som et udtryk for, at Realdania både har forståelse for den betydning, som den gedigne og smukke bygning har for miljøet i vor lille by og som en anerkendelse af den dygtighed og omhu, som datidens håndværkere lagde i deres arbejde, en omhu, som Realdanias støtte nu giver Museets ledelse mulighed for at videreføre. For vore frivillige, som udfører et stort arbejde for Museet, er støtten også en smuk belønning for deres arbejde."

"Fjerritslev Bryggeri udgør en del af et særdeles velholdt og uspoleret bybillede i en dansk provinsby. Museet drives med stort lokalt engagement og bidrager - udover den historiske dimension - til formidlingen af de gamle håndværk og deres betydning for moderne restaureringsarbejde", siger Christian Andersen, projektleder i Realdania.

Yderligere oplysninger
Fondsformand Ellen Helvind, Brygger P. Kjeldgaards Familiefond,
tlf. 98 21 31 92 / 98 21 38 33
Projektleder Christian Andersen, Realdania. Tlf. 70 11 66 66