x

Bogen ”Penge til huse” er historien om, hvorfor og hvordan Realdania blev filantropisk virksomhed

Pressemeddelelse 22. oktober 2009

”Penge til huse” giver baggrunden for, Realdanias transformation fra realkreditvirksomhed til filantropisk virksomhed med medlemsdemokrati. Gennem adskillige menneskealdre drev Realdania realkreditvirksomhed med det formål var at skaffe penge til huse. I 2000 blev Realdania forvandlet til en privat selvejende filantropisk virksomhed, der skaber livskvalitet gennem det byggede miljø.

Bogen bevarer en erindring om fortiden, og den rummer forklaringen på, hvorfor og hvordan Realdania kom til verden - transformationen fra finansiel virksomhed til filantropisk virksomhed. Realdania har siden 2000 bidraget med mere end 10 mia. kr. til godt 1000 filantropiske projekter rundt om i landet.

Den er skrevet af cand. scient. pol. og adjungeret professor ved CBS, Jørgen Nue Møller, som har et indgående, personligt kendskab til og engagement i både den finansielle og den filantropiske verden. Gennem 18 år, fra 1989 til 2007 var han medlem af bestyrelsen i Kreditforeningen Danmark, Realkredit Danmark og Realdania - heraf de 14 år som formand.

Forfatteren trækker kort de historiske tråde tilbage til etableringen af det første realkreditinstitut i Danmark for over 200 år siden, men der er i alt væsentligt tale om en nutidshistorie, der dækker perioden fra 1970, hvor en ny realkreditlov blev vedtaget, frem til 2007.

Bogen rummer desuden selvstændige interviews med en række personer, som på den ene eller anden måde har været tæt på eller har ytret sig aktivt i debatten om Realdanias tilblivelse og virke, nemlig:

Stadsarkitekt i Århus Gøsta Knudsen; fhv. boligminister, dr. polit., Erling Olsen; professor ved CBS, lic.jur. Lennart Lynge Andersen; bestyrelsesformand, fhv. bankdirektør Jørn Astrup Hansen; arkitekt og tidligere forlagsleder på Arkitektens Forlag Kim Dirckinck-Holmfeld; gårdejer, fhv. amtsborgmester Knud Munk Nielsen; tidligere direktør i Entreprenør-foreningen Erik Ross Pedersen; rektor ved Kunstakademiets Arkitektskole Sven Felding og arkitekt i Lundgaard & Tranberg Lene Tranberg.