x

Silkeborg Slot skal igen være en del af byen

Pressemeddelelse 7. januar 2009

Pressemeddelelse udsendt af Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune får støtte af Realdania til at gøre området ved Slotsholmen mere tilgængeligt.

I 1385 blev de første pæle til Silkeborg Slot banket i den bløde jord ved Langsøens bredder. Slottet blev magtens centrum i Midtjylland frem til 1767, da slottet blev revet ned og byggematerialerne genbrugt til de bygninger, der i dag huser Silkeborg Museum. Slottets navn var i øvrigt slet og ret Silkeborg – og det navn blev også genbrugt, da den nye by blev grundlagt.

Siden har Slotsholmen ikke fyldt meget i silkeborgensernes bevidsthed. De senere år er der dog kommet nyt liv på holmen – blandt andet i forbindelse med ombygningen af området ved Papirfabrikken. Slotsbygningernes omrids er markeret med græsklædte volde, og arkæologer fra Silkeborg Museum og Aarhus Universitet har finkæmmet området for de historier, der kan fortælles om byens fødsel.

Nu giver Realdania 1,45 mio. kr. til at forbedre tilgængeligheden og til at sikre en bedre formidling på Slotsholmen. Pengene skal blandt andet bruges på en ny træbro, der forbinder holmen med området ved Papirfabrikken.

”Vi har fået stien rundt om Langsøen, som bliver brugt af mange mennesker. Jeg tror, at der også er rigtig mange, der vil gå en tur rundt om Slotsholmen, når vi får en ny, smuk bro over den gamle voldgrav. Og når vi så får en god formidling på stedet, så man kan få noget at vide om byens begyndelsessted, så håber jeg, at der er mange, der vil få glæde af en tur på Slotsholmen”, siger museumsdirektør Christian Fischer fra Silkeborg Museum.

”De forbedrede adgangsforhold omkring Slotsholmen kan medvirke til at øge forståelsen og respekten for stedets bevaringsværdige kulturarv. Samtidig skaber projektet tættere historiske og fysiske relationer til papirfabrikkens område og dermed en bedre bymæssig integration af hele området,” siger Eske Møller, projektleder i Realdania.

Udover de 1,45 mio. kr. fra Realdania skyder kommunen 700.000 kr. i Slotsholm-projektet, så der også kan laves jordvolde, der markerer bygningerne i den gamle borggård på den del, der er landfast med området ved Papirfabrikken. Kommunen og Skov- & Naturstyrelsen har tidligere brugt et tilsvarende beløb på at sætte holmen, hvor hovedbygningen lå, i stand.

Nu går arbejdet i gang med at få udarbejdet tegninger og byggeansøgning til en træbro. Hvis alt går planmæssigt, kan broen stå klar i løbet af sommeren 2009.

Opgaven med at gøre Slotsholmen mere publikumsvenlig løses i tæt samarbejde mellem Silkeborg Museum, Skov & Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune.