x

Et nytænkende NGO-etableret medborgercenter på vej i Sydhavnen

Pressemeddelelse 10. juni 2009

SydhavnsCompagniet, der har fokus på at fremme socialt og kulturelt ligeværd, igangsætter nu arbejdet med et nytænkende NGO-etableret medborgercenter. Centret vil være åbent for alle, men have et særligt fokus på svage og udsatte borgere i Københavns Sydhavn. Bag projektet, der støttes af Realdania med knap 1,5 mio. kr., står en række lokale ildsjæle, Velfærdsministeriet, Integrationsministeriet og Københavns Kommune.

SydhavnsCompagniet er en selvejende, værdibaseret, non profit institution (NGO) i Sydhavnen, som arbejder for udsatte borgeres rettigheder og behov – uanset tanke, etnicitet og tro – for at sikre en aktiv deltagelse i såvel lokalsamfundet som samfundet set i et større perspektiv.

 

SydhavnsCompagniet har sit udgangspunkt i Sydhavnen – et af Københavns mest socialt belastede kvarterer. Organisationen kombinerer frivilligt socialt arbejde samt aktivitets- og rådgivningsarbejde med en målrettet beskæftigelsesindsats – et arbejde, der styrker muligheden for inddragelsen af de svageste og mest udsatte borgere i det omgivende samfund.

 

Som en naturlig videreudvikling af det sociale arbejde etablerer Sydhavns-Compagniet nu et medborgercenter i Sydhavnen. Det er tanken, at centret skal omfatte bl.a. et aktivitets- og rådgivningscenter, et folkekøkken – med henblik på at kunne øge folkesundheden i bydelen – samt et hobby- og handyman værksted, en genbrugsforretning og forskellige klubfællesskaber. En række innovations- og udfoldelsesrum vil desuden give mulighed for at styrke foreningslivet yderligere i lokalområdet.

 

Medborgercentret får lokaler centralt placeret i Sydhavnen i en bygning ejet af Boligselskabet AKB København. Arbejdet med at ombygge og indrette centret går i gang snarest, men SydhavnsCompagniet åbner allerede dørene for Sydhavnens borgere den 10. juni, inden lokalerne er ombygget.

 

Brian Lentz, chef for SydhavnsCompagniet siger: "Realdanias støtte giver os mulighed for at indrette lokalerne i det nye Medborgercenter flot, praktisk og fleksibelt. Det er glædeligt, at vi fremover vil kunne tilbyde borgerne optimale udfoldelsesmuligheder. Selvom Sydhavnen er kendt som en bydel med mange sociale problemer, er det vigtigt at fremhæve, at det også er en farvestrålende bydel med et væld af ressourcer. Medborgercentret skal være en mosaik – et spændende mødested, hvor mangfoldigheden kommer i spil og borgere mødes uanset baggrund og omfanget af ressourcer."

 

”Vi har stor respekt for det enorme sociale engagement som SydhavnsCompagniet lægger i dette lokalområde. Samtidig ser vi projektets tværgående sociale fokus med inddragelse af samfundets svageste borgere som nytænkende i forhold til traditionelle medborgerhuse”, siger projektleder Karen Skou, Realdania.

Yderligere oplysninger
Brian Lentz, Chef for SydhavnsCompagniet, Settlementet i Kgs. Enghave
tlf. 26 88 80 60
Projektleder Karen Skou, Realdania, tlf. 70 11 66 66