x

Gammel byggeteknik i dagens lys

Pressemeddelelse 25. juni 2010

Flere og flere får øjnene op for den skatkiste af viden om gamle byggeteknikker, materialer og metoder, som er lige til at gå til på danskbyggeskik.dk. Sitet har været i luften et års tid, men siden dens lancering er biblioteket kraftigt udbygget og søgefunktionen forbedret. 

Hvad med en håndskrevet forelæsning om fundering ved Polyteknisk Læreanstalt fra 1876 eller en vejledning i konstruktion af trætrapper fra 1887? Eller hvad med at studere relevante afsnit fra Byggebogen gennem tiderne fx om parketgulve fra 1952?

Biblioteket på danskbyggeskik.dk bugner af interessante publikationer og artikler om bygningsdele, materialer og metoder anvendt i etageejendomme mellem 1850 til 1970. Enhver, der er i gang med et renoveringsprojekt af en etageejendom fra perioden, kan have gavn af at gå i dybden med samtidens lærebøger, lovtekster, standarder eller anvisninger for at forstå, hvilket lov- og erfaringsgrundlag byggeriet er opført efter.

- Det er vigtigt at bevare viden om, hvordan man projekterede og udførte datidens byggeri af flere grunde, siger udviklingschef Graves Simonsen fra sbs rådgivning a/s, der er en af ophavsmændene opslagsværket: - For det første kan denne viden bruges til at forklare baggrunden for, hvordan bygningsdele og konstruktioner er lavet, så man ikke bliver overrasket, når man "åbner op" og ser, at intet ser ud, som man forventede. For det andet er der mange guldkorn og meget inspiration at hente i datidens håndværksmetoder og teknikker, der nu kan blive støvet af og komme lidt frem i lyset i stedet for at gå i glemmebogen.

794 publikationer
Med danskbyggeskik.dk er et hjørne af den danske byggetekniske kulturarv gjort tilgængelig på en systematisk måde. Nu, hvor sitet netop har lanceret sin version 2.0, ligger der i alt 794 ældre og nyere publikationer i fem kategorier; Lærebøger, anden litteratur, tidsskrifter, byggelovgivning, normer og standarder. I antal sider svarer det til op mod 80.000.

Den tidligste publikation er fra 1836 og den seneste fra 2009: - Det er en helt unik samling af viden om datidens byggeteknik og metoder, som man har gratis adgang til her, siger projektleder i Byggecentrum Per Holtveg, der er ansvarlig for driften af sitet: - Hvad enten man er udførende, projekterende eller rådgiver, kan man bruge sitet som en systematisk vidensbank om, hvordan konstruktionerne er lavet i de gamle etageejendomme, hvilke principper og standarder ejendommene er bygget efter, og hvilke metoder og teknikker der er anvendt.

Finansieret af GI og Realdania
Det er finansiering fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania under udviklingsinitiativet Renovering 2010, der har gjort det muligt at skabe opslagsværket og sikre den frie adgang til det. Ud over at lette adgangen til informationerne blandt professionelle i byggeriet har det også været ønsket fra starten at give de byggefaglige uddannelsesinstitutioner et godt værktøj til undervisning i historisk forståelse af dansk byggetradition.

Fakta
Danskbyggeskik.dk – version 2.0 – indeholder 153 forskellige gamle SBI publikationer, 122 artikler fra Byggebogen, 128 normer/standarder, 185 tidsskriftartikler fordelt på 10 tidsskrifter (blandt andet Arkitekten og Ingeniøren), 28 publikationer i gruppen byggelovgivning, herunder selvfølgelig den væsentligste primære lovgivning i perioden, 83 artikler fra HFB samt 74 af de væsentligste lærebøger om byggeteknik fra byggeområdets uddannelsesinstitutioner. Dertil kommer ordbøger om gamle danske bygningsudtryk, et billedarkiv med i første omgang 103 fotos, samt en 11 minutters film om etagebyggeriets historie, fortalt af lektor emeritus v/DTU, Jesper Engelmark, der er faglig redaktør på opslagsværket.

Siden udgivelsen af opslagsværkets i sommeren 2009 har det været anvendt af ca. 7.700 personer.

Læs mere på www.danskbyggeskik.dk 

Denne pressemeddelelse er udsendt af Byggecentrum i samarbejde med Realdania