x

Regionen er den nye by – hvorfor vil vi ikke tale om den?

Pressemeddelelse 14. juni 2010

I den nye bog DET STORE RUM åbner 17 arkitekter, kulturforskere, embedsmænd, akademikere og praktikere diskussionen om fremtidens regionalplanlægning.

1. juli 2000 blev Øresundsbroen indviet. 10 år er gået, og Øresundsregionen er blevet en fast del af hverdagslivet på begge sider af sundet. Vi arbejder, oplever, shopper og flytter på kryds og tværs i den store regionale by. Når vi diskuterer, hvordan planlægning kan være med til at forme fremtidens samfund er debatten om det regionale derfor mere aktuel end nogen sinde. Alligevel er debatten om regionen sparsom. Hvordan kan det være? Er regionen for uhåndgribelig i al sin kompleksitet?

Som inspiration til debatten udgiver Realdania nu antologien DET STORE RUM, hvor 17 forfattere åbner diskussionen. Forfatterne er arkitekter, kulturforskere, embedsmænd, akademikere og praktikere, og bogen viser et mangfoldigt fagligt felt, hvor der er vidt forskellige holdninger til, hvad en regional plan er, hvad den skal bruges til, og hvilke redskaber den bygger på. Bogen retter sig mod studerende og færdiguddannede, der arbejder med planlægning.

Bogen er en opfølgning på idekonkurrencen ”Öresundsvisioner 2040”, som blev udskrevet i 2007 af Realdania. Konkurrencen satte fokus på fremtidens Øresundsregion. Formålet var dels at inspirere til fornyet diskussion om Øresundsregionen, dels mere generelt at igangsætte en faglig debat om regionsplanlægning der sikre en bæredygtig udvikling af regionen under de ændrede samfundsmæssige forhold særligt knyttet til de-industrialisering og globalisering.

Den 16. juni kl. 16-18 inviterer Realdania og Kunstakademiets Arkitektskole til boglancering og en debat, hvor forfatternes diskussioner sættes i forhold til den aktuelle planlægning i Øresundsregionen.

”Vores ønske har været at skabe en debatbog, der kan give plads til mange forskellige synspunkter på problematikken, ud fra den betragtning at regionaliseringen og regional planlægning befinder sig i en opbruds- og transformationsfase, der kræver en åben diskussion. Vi håber, at antologien i kraft af denne åbne og diskuterende form kan bidrage til en inspirerende debat om en bæredygtig regional planlægning, såvel i det nationale, transnationale som globale perspektiv”, siger de tre redaktører bag bogen DET STORE RUM.

FAKTA

”DET STORE RUM – debatbog om regional planlægning” er redigeret af etnolog Søren Møller Christensen, Hausenberg, professor Jens Kvorning, Kunstakademiets Arkitektskole og projektleder Karen Skou, Realdania.

Bogen udgives af Realdania og kan fra 16. juni købes for 100 kr. i Dansk Arkitektur Centers boghandel, på dacbookshop.dk, bygningskulturbutikken.dk og i udvalgte boghandlere.

Den 16. juni klokken 16.00 - 18.00 inviterer Realdania og Kunstakademiets Arkitektskole til boglancering og en debat, hvor forfatternes diskussioner sættes i forhold til den aktuelle planlægning i Øresundsregionen.

Deltagerne er:

  • Charlotte Lindström, afdelingschef, avd. f. planeringsstrategier, Region Skåne
  • Holger Bisgaard, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen
  • Jens Kvorning, professor, Kunstakademiets Arkitektskole

Konferencen finder sted på Kunstakademiets Arkitektskole, Festsalen, Danneskiold-Samsøes Allé 51, København

Alle deltagere får et gratis eksemplar af bogen. Andre kan fra 16. juni købe bogen for 100 kr. i Dansk Arkitekturcenters boghandel på www.dacbookshop.dk, www.bygningskulturbutikken.dk og i udvalgte boghandlere.

Tilmelding senest 14. juni til Mads Winther Nielsen: mwn@hausenberg.dk