x

Giv rum til midlertidige aktiviteter i tomme bygninger nu

Pressemeddelelse 15. november 2010

En tom fabriksbygning i tiltagende forfald eller en udtjent og forladt kontorejendom. Vi kender alle det triste syn, som møder os, når en bygning står uudnyttet hen. Men sådan behøver det ikke være. Organisationen Givrum.nu arbejder for at knytte ejere og iværksættere sammen om etablering af midlertidige kulturelle og sociale aktiviteter i tomme bygninger, der venter på at blive ombygget, renoveret eller revet ned. Realdania støtter Givrum.nu i arbejdet med at etablere en interesseorganisation og en professionel platform for vejledning om emnet for både lejere og ejere.

De gør det i Berlin, og de gør det i stort omfang i hele Holland – og nu skal vi også blive bedre til det herhjemme. Nemlig at udnytte det kulturelle, sociale og byudviklingsmæssige potentiale, der ligger i midlertidige og kreative ibrugtagninger af tomme bygninger. Udover erfaringer fra andre lande tilbyder Givrum.nu gratis vejledning til sociale og kulturelle iværksættere, der ønsker at opstarte midlertidige kulturplatforme i tomme bygninger.

Bag Givrum.nu står de to ildsjæle Christian Fumz og Jesper Koefoed-Melson. De oplever et stort behov for at skabe en samlet platform for erfaringsudveksling blandt både iværksætterne – altså lejerne – og ejerne af de tomme bygninger. Givrum.nu vil derfor i fremtiden fungere som interesseorganisation for både ejerne af bygningerne og iværksætterne. Det er tanken, at interesseorganisationen bl.a. skal tage del i det udviklende arbejde i byen for at sikre bæredygtigheden i de beslutninger, som træffes på politisk plan. Samtidig vil man indsamle, systematisere og formidle viden indenfor området og deltage som sparringspartner i forbindelse med etablering af midlertidige aktiviteter i tomme bygninger samt facilitere møder med de nødvendige myndigheder.

Derudover vil der blive afholdt to konferencer, og hjemmesiden givrum.nu udbygges bl.a. med et interaktivt Danmarkskort, hvor både nye og etablerede kulturelle og sociale aktiviteter får en visuel profil. På den måde bliver det lettere for brugerne at finde steder, som de kan blive del af, og samtidig giver hjemmesiden de ejere, der ønsker deres bygninger midlertidigt taget i brug, mulighed for annoncering.

”I stedet for at se tomme bygninger som et problematisk levn fra en svunden tid, opfatter vi i interesseorganisationen Givrum.nu, alle de tomme bygninger, der har overlevet deres oprindelige formål som en ressource, der blot venter på at blive taget i brug. Vores arbejde skulle gerne munde ud i at flere tomme bygninger finder et midlertidigt formål til gavn for lokalmiljøet, og som yderligere kan give et hint om en fremtidig anvendelse. Derfor er vi utroligt glade for, at Realdania har valgt at støtte dette projekt, så vi nu får mulighed for at præge det danske syn på byudvikling i en fremsynet retning,” siger Christian Fumz, Givrum.nu

”Vi ser et stort uudnyttet potentiale i den midlertidige brug af tomme bygninger, som kan skabe liv i byen og dermed gøres til en aktiv og positiv del af byudviklingen. Men der mangler helt klart videndeling på området, hvor der i øjeblikket kan være meget langt mellem brugerne og ejerne af bygningerne. Med Givrum.nu får vi et forum, der kan knytte bånd mellem ejere og iværksættere – og dermed fremme de kreative og sociale aktiviteter rundt omkring i byen,” siger Anne-Mette Gjeraa, projektleder i Realdania.