x

Stærkt partnerskab bag ”Grønt Silicon Valley” i Danmark

Pressemeddelelse 29. september 2010

Danmark skal satse på at blive et internationalt laboratorium for udviklingen af fremtidens grønne vækststrategier. Dels er der et akut behov for at dokumentere mulighederne i en grøn vækststrategi, dels er Danmark en af de nationer, der har de bedste forudsætninger for at kunne påtage sig opgaven.

Det er baggrunden for et ambitiøst samarbejde mellem en kreds af fremtrædende danske aktører om etableringen af projekt ”Green Growth Economies”.  Det har som målsætning at gøre Danmark og især København til globalt referencepunkt for fremtidens grønne vækst – det vil sige udvikle et ”Grønt Silicon Valley” . Partnerskabet består af Københavns Kommune, DONG Energy, Realdania og Mandag Morgen, men vil invitere andre instanser – offentlige som private - til at deltage i udviklingen af projektet.

I kølvandet på COP15 er grøn vækst blevet den erklærede politiske vinderstrategi overalt i verden, og her har Danmark en unik rolle at spille, mener initiativtagerne. Partnerskabet bakker derfor også op om regeringens ambition om et Globalt Grønt Vækst-initiativ i Danmark.

Nye standarder for grøn vækst
”Danmark har et oplagt potentiale for at erobre den grønne førertrøje, hvis vi ellers evner at omsætte visionerne til virkelighed. I forvejen har Danmark allerede gjort det, som regeringer over hele verden nu er på jagt efter; grøn vækst. Vi har knækket koden – og det skal vi bygge på. Vores succes med at skabe økonomisk vækst og samtidig reducere energiforbrug og CO2-udledninger i de seneste årtier er fortsat en historie, der vækker stor interesse internationalt,”siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy.

Green Growth Economies vil i løbet af det næste halve år samle udvalgte parter fra nogle af verdens førende økonomier indenfor grøn vækst med henblik på at samarbejde om at udvikle modeller og best practice, som resten af verden kan lade sig inspirere af og dermed bidrage til at udvikle standarder og normer for grøn vækst. Her kan Danmark konsolidere sin grønne position gennem den rapport,  som Klimakommissionen  offentliggør  i næste uge, og som er et af de første eksempler i verden på, hvordan en nation kan gøre sig uafhængig af fossile energikilder.

”Green Growth Economies bygger på den enkle, men stærke tankegang om Eksemplets Magt. Hvis en lille gruppe af de bedste grønne økonomier samler deres viden og erfaringer og stiller dem til rådighed for andre, kan det være langt mere nyttigt for en bæredygtig udvikling end årelange politiske forhandlinger. Alle er på jagt efter ny vækst og grønne løsninger. Green Growth Economies viser, hvordan det kan lade sig gøre”, siger Erik Rasmussen, Mandag Morgens grundlægger og administrerende direktør.

Første skridt tages allerede den 29. september, hvor projektet lanceres i samarbejde med højtstående repræsentanter for bl.a. Colorado, Korea og Californien - alle regioner, stater og nationer, der kan opfattes som rollemodeller indenfor grøn vækst. Korea har f.eks. verdens måske mest ambitiøse grønne vækst-strategi og forventer bl.a. at skabe 1 mio grønne jobs de næste fire år. Colorado er verdens centrum for smart grid-teknologi og tiltrækker virksomheder og investeringer fra hele verden, mens Californien igennem en årrække har været centrum for den globale innovation, også indenfor grøn teknologi.

Begivenheden indledes af statsminister Lars Løkke Rasmussen. Derefter fremlægger Klimakommissionens formand, professor Katherine Richardson, kommissionens rapport for det internationale publikum.

I den efterfølgende drøftelse deltager bl.a. bl.a. Nobuo Tanaka, generaldirektør for Det Internationale Energiagentur (IEA), Dr Soogil Young, formand for Koreas Presidential Committee on Green Growth, Sean Randolph, præsident for Bay Area Council Economic Institute i California og Alice Madden, som er klimarådgiver for Colorados guvernør Bill Ritter, overborgmester Frank Jensen og DONG Energys administrerende direktør Anders Eldrup

Præsentationen sker i overværelse af 300 fremtrædende ledere fra hele verden. At det foregår i København er ikke tilfældigt:

”København er kåret som Europas mest miljøvenlige hovedstad, vi har verdens mest ambitiøse CO2-mål og vi har netop afsat 270 millioner på budgettet til at fremme grøn vækst og dermed livskvaliteten for borgerne. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi ved at samarbejde med andre førende grønne økonomier og ved at gå i dialog med internationale virksomheder og eksperter kan skabe nye og innovative grønne byløsninger til gavn for både miljøet og væksten.”, siger Frank Jensen, overborgmester i København.

Internationale partnerskaber
Green Growth Economies vil udover at samle udvalgte parter inden for grønne vækst økonomier opbygge partnerskaber med førende videnscentre og andre institutioner, der arbejder med nye vækstmodeller.  De omfatter bl.a.. University of California Berkeley, verdens førende vidensinstitution indenfor grøn vækst, og UN Global Compact. Herudover er partnerskabet i dialog med en række andre internationale institutioner, der tilsammen kan sikre, at Green Growth Economies kan trække på en globalt opdateret viden om grøn vækst.

”Der ligger meget store perspektiver i at skabe et internationalt samarbejde om grøn vækst, og det er på mange måder oplagt, at Danmark tager initiativet,” siger Flemming Borreskov, administrerende direktør i Realdania.  ”Ikke mindst indenfor dette at designe og bygge bæredygtige byer har vi en stærk position.  Som en lille højtudviklet nation med traditioner for et tæt samarbejde mellem kommercielle virksomheder, offentlige myndigheder og civilsamfundet har vi desuden unikke muligheder for at skabe en form for grønt vækstlaboratorium – et sted hvor man fra hele verden kan studere, hvordan teorierne kan omsættes til praksis.”

Konklusionerne fra World Climate Solutions og Green Growth Economies viderebringes til regeringens grønne vækst-initiativ, som indledes med konferencen, Global Green Growth, til november 2010, hvor Klimakonsortiet samler 200 globale nøgleaktører i København for at drøfte grøn vækst. 

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Mandag Morgen