x

Udstilling om Køge Kyst åbner på DAC til efteråret

Pressemeddelelse 23. juni 2010

Køge Kyst og Dansk Arkitektur Center (DAC) planlægger i fællesskab en udstilling, der sætter fokus på konkurrencen om byudvikling af Køge Kyst-området. Udstillingen vil finde sted i arkitekturcenterets lokaler på Holmen i København, forventeligt til oktober.

Det er planen at vise resultatet af konkurrencen, hvor fem tværfaglige hold fra ind- og udland lige nu arbejder på forslag til en udviklingsplan. Derudover vil den give et indblik i den særlige konkurrenceproces, som har været anvendt, nemlig en tværfaglig parallelkonkurrence med en høj grad af dialog.

Konkurrenceform skal evalueres

Konkurrenceformen er utraditionel, både pga. kravet om, at deltagerne går sammen på tværs af faggrænser, og pga. den høje grad af dialog på kryds og tværs mellem Køge Kyst, de konkurrerende hold, byens borgere og projektets interessenter. Køge Kyst vil gerne sætte konkurrenceformen til debat:

- Vi er klar over, at vi træder nye stier, og derfor finder vi det helt naturligt at evaluere processen, og det er efterårets udstilling en anledning til. Ved at lave udstillingen på DAC skal konkurrenceformen ikke blot evalueres af de deltagende parter men også i en dialog med de involverede brancher, siger projektchef Jes Møller, Køge Kyst.

Faggrupperne, der samarbejder på tværs, er bl.a. arkitekter, ingeniører, antropologer og økonomer. Konkurrencen afsluttes med bedømmelse og præmiering i begyndelsen af september 2010, og herefter kan Køge Kyst plukke fra de forskellige forslag, når den endelig plan for udvikling af området med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden skal gøres færdig.

Udstillingen på Dansk Arkitektur Center skal i den kommende tid planlægges konkret, hvorefter de to parter bag udstillingen vil offentliggøre flere detaljer.