x

Bedre rammer til Danmarks mindste højskole

Pressemeddelelse

10. februar 2010

Selv om man officielt er Danmarks mindste højskole med kapacitet til 37 kursister kan pladsen godt gå hen og blive for trang. Nu kan kursisterne på Kunsthøjskolen i Søby på Ærø se frem til bedre plads til undervisnings- og værkstedsaktiviteter. Realdania har bevilget en million kroner til, at højskolen kan udvide sit historiske bygningskompleks med en ny tilbygning, der efter planen skal indrettes til arbejdende værksteder.

Højskolens hovedbygning ligger i et fredet gårdanlæg fra 1779, Vester Møllegaard, og gennem årene har man måttet udvide værksteder og beboelsesareal. Først opkøbte man den tidligere Søby Skole og senest Møllegårdens gamle aftægtsbolig. Nu er der imidlertid ikke flere nærliggende bygninger, og derfor er der brug for en helt ny bygning, hvis skolens kursister også fremover skal tilbydes gode arbejdsrammer.

Højskolen, der blev oprettet i 1985, spiller en vigtig rolle i Ærøs sociale liv som kulturelt knudepunkt. Især i sommermånederne, hvor der er stor tilstrømning til skolens korte kurser, som godt 300 mennesker hvert år deltager i.

Gennem årene har skolen fungeret som en slags forskole til kunstakademierne. Flere tidligere kursister har løbende markeret sig på både den danske og internationale kunstscene. Blandt andre de to billedkunstnere Kathrine Ærtebjerg og Jeppe Hein.

Den nye tilbygning er tegnet af arkitekt Simon Hvidt. Bygningen skal opføres i to etager og har et fordelingsrum, som via en trappe forbinder den nye tilbygning med de andre værksteder. 

Forstander Susan Hinnum glæder sig over Realdanias støtte til projektet: ”En institution som vores lever helt og aldeles af sit omdømme. Det betyder, at vi hele tiden skal kunne skabe og udvikle de rammer, der giver kursisterne de bedste muligheder for at arbejde undersøgende og eksperimenterende. I dag er en del af vores arbejde henvist til at foregå ude i det fri året rundt, og det er ikke holdbart. Jeg håber, at jeg kan finde en pose penge mere, så drømmen om en tilbygning bliver til virkelighed. Men lige nu er jeg bare jublende glad for Realdanias tilsagn om støtte.”

Projektleder i Realdania Eske Møller siger om tilbygningen: ”I Realdania ser vi tilbygningen som et glimrende eksempel på, hvordan man med held kan føje nyt til gammelt. Den nye tilbygning vil efter vores vurdering blive et talentfuldt bud på knopskydning på de eksisterende bygninger. Planen for det nye hus har i form og materiale klare arkitektoniske kvaliteter, og den vil uden tvivl bidrage positivt til skolens samlede bygningsmæssige udtryk.”   

Den nye tilbygning er budgetteret til at koste 3,3 millioner kroner. Heraf bidrager Realdania med en million kroner.