x

Nyt liv omkring Sdr. Nissum Hallen

Pressemeddelelse 25. januar 2010

Udendørsarealerne ved Sdr. Nissum Hallen bliver nu inddraget som del af aktivitetsområdet, når landsbyens gamle sportshal omdannes til et moderne, multifunktionelt idræts- og kulturcenter med fokus på aktivitet, samvær og bevægelse.

Arealerne omkring den gamle Sdr. Nissum hal skal ikke kun ligge hen som ”døde” parkeringspladser, men inddrages også som aktivitetsområde til bevægelse og leg, når hal og udendørsarealer nu får en opgradering. I dagtimerne vil udendørsområdet kunne bruges af børn og unge fra den lokale skole, som ligger tæt ved Sdr. Nissum Hallen. Konkret er det planen at anlægge et udendørsområde, hvor der er plads til bevægelse og samvær på nye, kreative måder. Overordnet er ideen med omdannelsen af hallen at give alle beboere og især børn og unge i Sdr. Nissum adgang til et kreativt og nytænkende miljø, der kan inspirere til sundt samvær og masser af aktivitet og bevægelse. Samtidig er det også tanken, at beboere fra nabolandsbyer og turister skal kunne bruge faciliteterne.

Realdania har bidraget til, at udendørsarealerne bliver aktivitetsområde og dermed sikret, at udendørsområde og hal udgør en helhed. Det er frivillige kræfter i Sdr. Nissum Borgerforening, som oprindelig kom med ideen til projektet. Sdr. Nissum vandt sidste år Lokale- og Anlægsfondens konkurrence ”Nyt liv i gamle haller” sammen med to andre landsbyer, Stepping og Allested-Vejle, og oplægget til det kommende projekt er en udløber af konkurrencen. I samarbejde med CEBRA Arkitekter har Sdr. Nissum Borgerforening sat ord på i form af et visionsoplæg. Lokale- og Anlægsfonden, Holstebro Kommune, LAG med flere finansierer den indvendige omdannelse.

Holstebro Kommune ejer Sdr. Nissum Hallen og skal i samarbejde med Sdr. Nissum Borgerforening stå for omdannelsesprojektet.

Jens Andreas Vestergård, formand for Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand glæder sig over, at udendørsarealerne også omdannes: ”Det vil være optimalt for hallens fremtidige drift, hvis både lokale og forbipasserende via et kreativt og udfordrende udendørsmiljø bliver udfordret og ansporet til at stoppe op, bruge aktiviteterne udenfor og så kigge ind i hallen. Tanken med udendørsarealerne går på at blande forskellige slags fysiske aktiviteter på en nytænkende måde, sådan at det danner et kreativt indgangsmiljø til huset. Hvis man går forbi og ser børn og voksne i gang med en sjov og spændende udeaktivitet vil det være nærliggende at standse op og tænke: ”Hov, her sker noget!”

Også i Holstebro Kommune er man glad for Realdanias støtte til projektet: ”Det er rigtig godt, at der bliver skabt et attraktivt og synligt indgangsområde, sådan at arealerne omkring hallen også kan inspirere til leg og bevægelse. Realdanias bidrag supplerer på bedste vis, hvordan de øvrige bidragsyderes har prioriteret at forandre selve hallen, og det gør, at omdannelsen bliver helstøbt,” siger Bjarne Petersen, afdelingschef i Kultur og Fritidsforvaltningen, Holstebro Kommune.

Projektleder i Realdania, Anne-Mette Gjeraa siger om projektet: ”Det spændende i netop dette projekt er, at man har tænkt i helheder og ikke kun prioriterer at forandre hallen indendørs, men også integrerer de udendørs arealer som aktivitetsområde. Udendørsområdet vil sammen med den nye indretning af hallen helt sikkert have potentiale til at blive det centrale samlingssted i Sdr. Nissum, hvor alle inviteres til masser af aktivitet, bevægelse og socialt samvær. Omdannelsen er i øvrigt et rigtig godt eksempel på, hvordan det lokale engagement kan være drivkraften, der får ideer gjort til virkelighed i en landsby, som ligger i et udkantsområde.”