x

Modelprogram.dk - ny web-portal om fremtidens velfærdsbyggerier

Pressemeddelelse 30. november 2010

Der sættes nu strøm på modelprogrammerne om fremtidens folkeskoler, plejeboliger og daginstitutioner. Hermed bliver der let adgang til ideer og opdateret viden, der kan hjælpe og inspirere bygherrer og andre interesserede, så den fysiske udformning, den arkitektoniske kvalitet og indretningen af velfærdsbygninger på bedst mulig måde kan danne de optimale rammer for velfærdsydelser af høj kvalitet.

Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania er gået sammen med KL om arbejdet med modelprogrammer for fremtidens institutioner for at understøtte og inspirere kommunerne, når de skal investere i nye daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger, Modelprogrammerne er nytænkende inspirationskataloger. De indeholder den nyeste viden om brugernes behov for fysiske rammer, viden om arkitektur og byggeri på områder som f.eks. energi, indeklima, byggematerialer og totaløkonomi, og vil nu blive præsenteret i digital form på www.modelprogram.dk.

Vicedirektør Søren Tegen Pedersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen: 
”Modelprogrammerne er et dynamisk redskab til at nytænke vores velfærdsbyggeri i dets mange stadier. Derfor har vi brug for at optimere, opdatere og kvalificere den viden, de indeholder. Jeg håber og tror, at de mange forskelligartede aktører vil bruge www.modelprogram.dk  i deres arbejde – ikke kun i begyndelsen til inspiration og til at få viden om, hvordan man kan bygge for velfærd, men også løbende til at finde ny viden og læse om andres erfaringer.”

Modelprogrammerne for fremtidens institutioner er lige nu på arbejde i virkeligheden. Syv kommuner har fået tildelt midler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania til at afholde i alt ti konkurrencer om nybyggeri, ombygninger og renoveringer af velfærdsbyggeri med udgangspunkt i modelprogrammerne. Opdateringen af modelprogrammerne vil især ske på basis af de syv kommuners erfaringer sammen med input fra et fagligt videnpanel, bestående af eksperter fra f.eks. uddannelsesinstitutioner og private virksomheder med specialisering inden for området. En evaluator vil gennemgå såvel anvendelsen af modelprogrammerne som det endelige byggeri, når det står færdigt.

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania:
”Vi glæder os til at se, hvordan kommunernes mange spændende projekter skrider frem, og hvordan nogle af fokusområderne fra modelprogrammerne tager form. Den nye web-portal gør det muligt for alle interesserede at følge processen og få adgang til erfaringer med arbejdet med modelprogrammerne og dugfrisk viden om den nyeste forskning, inddragelse af de enkelte brugere og den optimale bygningsmæssige brugbarhed – og dermed livskvaliteten i fremtidens institutioner.” 

Bygherreforeningen står for den nye web-portal www.modelprogram.dk, der går i luften tirsdag d. 30. november. Her skal den viden, som modelprogrammerne indeholder, opdateres og kvalificeres i forhold til erfaringerne fra kommunernes arbejde med dem og brugernes behov.

Direktør Henrik Bang, Bygherreforeningen: 
”Bygherreforeningens faglige erfaringsgrundlag og brede kontakt til såvel bygherrer, rådgivere og andre samarbejdspartnere kommer i spil i formidlingen og videreudviklingen af modelprogrammerne. Vi vil sætte fokus på, hvordan modelprogrammerne bedst kan opfylde bygherrernes og brugernes behov i forbindelse med velfærdsbyggeri.”

FAKTA

27 mio. kr. til udvikling af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger

 • Som følge af kommuneaftalen om bl.a. anlægsøkonomi for 2009 til 2013, skal der investeres i renovering og nybyggeri af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Med regeringens kvalitetsfond er der afsat 22 mia. kr. til statslig medfinansiering i årene 2009-2018.
 • På den baggrund er regeringen og Realdania – i samarbejde med KL – gået sammen om udviklingsprojektet ”Institutioner For Fremtiden”, der sætter fokus på udvikling af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger med det formål at understøtte kvaliteten af den offentlige service på disse områder. Regeringen og Realdania har tilsammen finansieret projektet med 27 mio. kr. i perioden 2009-2010. Bygherreforeningen har i sommeren 2010 indgået en aftale med Realdania og Erhvervs- og Byggestyrelsen om at varetage udviklingen og driften af www.modelprogram.dk samt sekretariatsfunktionen frem til 2015.

Modelprogrammerne

 • Modelprogrammer er nytænkende inspirationskataloger, der kan fungere som opslagsbog, tjekliste og videnbase, når bygherrer skal planlægge og byggeprogrammere nye bygninger eller ved ombygning af allerede eksisterende bygninger.
 • Der er i 2010 udarbejdet modelprogrammer for henholdsvis daginstitutions-, folkeskole- og plejeboligområdet. Modelprogrammerne indeholder den nyeste viden om brugernes behov for fysiske rammer, viden om arkitektur og byggeri på områder som f.eks. energi, indeklima, trivsel m.v. samt viden om totaløkonomi
 • Et vigtigt mål med modelprogrammerne er at forlade vanetænkningen og afdække nye metoder til problemløsning og planlægning, herunder brugerinddragelse. Modelprogrammerne er udviklet gennem en omfattende vidensindsamling, herunder casestudier og referencegruppeinterviews for at sikre, at udfordringerne er blevet bredt belyst.
 • Modelprogrammerne opdateres løbende, efterhånden som der kommer ny viden på området, og efterhånden som der kommer erfaringer ind fra kommunernes brug af modelprogrammerne.
 • De tre modelprogrammer kan hentes på www.modelprogram.dk og www.realdania.dk.

Syv kommuner – pionerer i brugen af modelprogrammerne

 • Som led i projektet er der udvalgt ti projekter i syv kommuner, hvor modelprogrammerne anvendes, og hvor kommunerne på den baggrund får støtte til at gennemføre konkurrencer om de nye byggerier. 
 • På nuværende tidspunkt er vinderne af tre konkurrencer fundet: Faxe kommune (folkeskole), Halsnæs og Århus kommune (daginstitutioner).
 • Bygherreforeningens rolle fremadrettet 
 • Bygherreforeningen er ansvarlig for at formidle og videreudvikle modelprogrammerne, så både de kommunale bygherrer, rådgivere og arkitekter får større kendskab, ejerskab og nytte ud af modelprogrammerne. 
 • Samtidig koordinerer Bygherreforeningen formidlings- og videreudviklingsindsatsen med de øvrige samarbejdsparter i projektet.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen